Diergeneesmiddelen > Handelsvergunning

Het Bureau Diergeneesmiddelen coördineert aanvragen voor een handelsvergunning voor diergeneesmiddelen en zet beoordelingen uit bij interne experts en deskundige instituten op basis van het bijgeleverde dossier. Bij de beoordeling van diergeneesmiddelen staan de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van het diergeneesmiddel centraal.

Het is in Nederland verboden om diergeneesmiddelen te bereiden, voorhanden of in voorraad te hebben, af te leveren of toe te passen op of in een dier zonder handelsvergunning. Dit geldt voor alles wat onder de definitie van een diergeneesmiddel valt. De Verordening diergeneesmiddelen beschrijft alle criteria waaraan een diergeneesmiddel moet voldoen. In de Wet dieren, het Besluit diergeneesmiddelen 2022 en de Regeling diergeneesmiddelen 2022 staan alle nationale criteria beschreven waaraan diergeneesmiddelen moeten voldoen.