Registratie specifieke gezelschapsdieren

Voor diergeneesmiddelen bestemd voor enkele specifieke gezelschapsdieren geldt een aparte registratieprocedure. Het gaat hier om niet-recept plichtige diergeneesmiddelen. Iedereen die deze diergeneesmiddelen op de markt brengt, moet voor 31 december 2024 een registratieaanvraag doen. Vanaf 1 januari 2025 is het vrijgeven van niet aangemelde producten niet meer mogelijk.

Artikel 2.1 van de Regeling diergeneesmiddelen 2022 bepaalt dat in Nederland een registratieverplichting geldt voor diergeneesmiddelen voor specifieke gezelschapsdieren. Het gaat om dieren die uitsluitend als gezelschapsdier worden gehouden. Hieronder vallen: aquarium- of vijverdieren, siervissen, kooivogels, postduiven, terrariumdieren, kleine knaagdieren, fretten en konijnen. Diersoorten als eend, gans of kip vallen hier niet onder. Ook andere gezelschapsdieren of hobbymatig gehouden consumptiedieren vallen hier niet onder.

Bent u een fabrikant of groothandelaar die in Nederland niet voorschrift plichtige diergeneesmiddelen op de markt brengt die bestemd zijn voor specifieke gezelschapsdieren? Dan informeerden wij u eerder over de registratievereiste via deze nieuwsbrieven.

Wat moet u doen voor 31 december 2024?

Bent u verantwoordelijk voor het in Nederland op de markt brengen van een diergeneesmiddel voor specifieke gezelschapsdieren? Dan moet u voor 31 december 2024 een registratieaanvraag doen voor dit product. Zonder deze aanvraag kunt u niet op de markt blijven met uw product. De aanvraag  doet u via het formulier.

Let op:
Als u in dit formulier bij een eerste aanvraag voor een registratie klikt op ‘new application’, verschijnen in het elektronische formulier vragen over de vereiste dossierinformatie. 

Belangrijk te weten:

Het is mogelijk dat u tijdens de beoordeling van de aanvraag aanvullende informatie moet aanleveren. Dit kunnen wij vragen als relevante informatie ontbreekt.

  • Bij de beoordeling kijken we ook naar de aangemelde verpakkingsgrootte. Het gaat om diergeneesmiddelen voor kleine gezelschapsdieren, dus de verpakkingsgrootte moet hiermee in overeenstemming zijn. 
  • Tijdens de behandeling van uw aanvraag mag u het product nog produceren en in de markt zetten.

Toekenning registratie

Bij de beoordeling van het product kijken we onder andere of het product bij juist gebruik werkzaam is en geen risico oplevert voor mens, dier of het milieu. Is dit het geval? Dan wordt uw product geregistreerd.

Uw product krijgt bij de registratie een RSG NL-nummer. Dit staat voor: Registratie Diergeneesmiddelen voor Specifieke Gezelschapsdieren voor de Nederlandse markt. Dit RSG NL-nummer wordt met de goedgekeurde etikettering en bijsluitertekst in de Diergeneesmiddeleninformatiebank en in de UPD geplaatst.

Begin 2025 publiceren we een lijst met de producten die nog gebruikt mogen worden voor specifieke gezelschapsdieren.

Niet aangemelde producten

Voor niet aangemelde producten is vanaf 1 januari 2025 geen vrijgifte van nieuwe batches meer mogelijk. Ook is vanaf dat moment reclame verboden.  

In lijn met nationale afspraken geldt voor deze producten voor de bestaande voorraad van al vrijgegeven batches het volgende:

  • u mag deze als groothandelaar of kleinhandelaar afleveren tot (kort voor) het einde van de houdbaarheidstermijn. 
  • u mag deze als dierhouder/eindgebruiker gebruiken tot einde houdbaarheidstermijn.

Meer informatie

Meer informatie leest u ook op de pagina vrijstelling of ontheffing. Heeft u nog vragen? Stel uw vraag aan het Bureau Diergeneesmiddelen via ons contactformulier. U vult hier als onderwerp ‘Overig’ in en geeft u aan dat het de vrijstelling specifieke gezelschapsdieren betreft.