Diergeneesmiddelen

Het Bureau Diergeneesmiddelen is de veterinaire tak van het aCBG. Het Bureau Diergeneesmiddelen treedt op namens de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN), die het officieel bevoegd gezag is. 

Taken Bureau Diergeneesmiddelen

Het Bureau Diergeneesmiddelen is de uitvoerende instantie die onder andere verantwoordelijk is voor: 

 • het beoordelen van aanvragen, afgeven en onderhouden van handelsvergunningen voor diergeneesmiddelen (waaronder ook vaccins en homeopathische diergeneesmiddelen); 
 • het beoordelen van aanvragen, afgeven en onderhouden van registraties van alle werkzame stoffen die als grondstof in een diergeneesmiddel worden gebruikt; 
 • diergeneesmiddelenbewaking (farmacovigilantie) en farmacovigilantie-inspecties; 
 • vergunningverlening aan fabrikanten (inclusief GMP-certificering), importeurs, groothandel en kleinhandel in diergeneesmiddelen; 
 • afgifte van  
 • partijkeuringen voor immunologische diergeneesmiddelen; 
 • exportcertificaten; 
 • proefontheffingen voor diergeneesmiddelen en diervoederadditieven; 
 • advisering aan onder andere LVVN, NVWA, IGJ, Douane en stakeholders; 
 • beoordeling van productdefecten en recall’s; 
 • statusbepaling van diergeneesmiddelen J/N; 
 • ondersteunende en adviserende taken op het gebied van diervoederadditieven en diervoederclaims. 

Medewerkers van het Bureau Diergeneesmiddelen zijn vertegenwoordigd in diverse Nationale en Europese werkgroepen zoals de Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised procedures - Veterinary (CMDv), Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) en diverse werkgroepen binnen de CMDv en CVMP. 

Rapportage, advies en beoordeling

Het Bureau Diergeneesmiddelen rapporteert over aanvragen met betrekking tot handelsvergunningen voor diergeneesmiddelen aan de Commissie toelating diergeneesmiddelen (Ctd). Dit geldt niet voor aanvragen via de centrale procedure.

De Ctd adviseert vervolgens over het toekennen van de handelsvergunning aan het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN). De minister van LVVN beslist in samenspraak met de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) over het toekennen van de handelsvergunning. Het Bureau Diergeneesmiddelen geeft vervolgens de handelsvergunning af. 

Nieuws

Belangrijk nieuws publiceert het BD op de website of via nieuwsberichten op de website. U kunt zich op deze Nieuwsberichten abonneren via Abonneren op nieuws van Diergeneesmiddelen. Daarnaast kunt u zich ook abonneren op updates van nieuwe documenten via Abonneren op documenten van Diergeneesmiddelen.

Naast bovengenoemde informatiekanalen verstuurt het BD ook incidenteel informatiemails met korte praktische informatie. Dit doen wij alleen als er aanleiding toe is en als wij  u snel willen informeren over een onderwerp waarvan wij denken dat dit interessant voor u kan zijn.

Stelt u het op prijs dat wij u af en toe via e-mail benaderen? In dat geval verzoeken wij u om toestemming te geven via dit toestemmingsformulier. U wordt dan opgenomen in de verzendlijst. Stelt u deze e-mails niet langer op prijs, in dat geval kunt u zich op ieder moment weer afmelden. Dit doet u via de afmeldingslink die ieder informatiebericht bevat. Wij verwijderen u dan uit de verzendlijst.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?  Neemt u dan contact op met het Bureau Diergeneesmiddelen.