Abonneren

U kunt zich abonneren op de nieuwsservice van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

U kunt zich abonneren op nieuwsberichten en op documenten. U krijgt dan automatisch een e-mail zodra nieuwe nieuwsberichten of documenten op deze website verschijnen. Voor een attendering op nieuwsberichten gaat u naar de overzichtspagina met nieuwsberichten en klikt u op “Abonneren op het laatste nieuws”.

Voor attenderingen op documenten gaat u naar de overzichtspagina met documenten en klikt u op “Abonneren op de laatste documenten”.

Attendering per onderwerp

U kunt zich ook abonneren op nieuwsberichten of documenten van een specifiek onderwerp. Klik daarvoor op het gewenste onderwerp op de pagina Onderwerpen. Bijvoorbeeld Medicijntekorten. U kunt zich op die pagina aanmelden. Aanmelden gaat via: "Abonneren op nieuws over dit onderwerp".

Het is ook mogelijk om attenderingen te ontvangen over documenten van het onderwerp. Deze vindt u onder de link Documenten bij een bepaald Onderwerp.

Attendering per onderdeel

Klik op het gewenste website onderdeel op de pagina Onderdelen. U kunt zich op die pagina aanmelden voor alle attenderingen van dit onderdeel. Of u kiest voor attenderingen op de andere pagina's onder het onderdeel, zoals nieuws en documenten.

Hoe vaak

U kunt zelf kiezen hoe vaak u een attendering wilt ontvangen:

  • direct zodra er een nieuw bericht verschijnt,
  • eenmaal dagelijks na 17.00, of
  • eenmaal wekelijks, op maandagochtend.

Directe attenderingen bestaan uit slechts één publicatie. Dagelijkse en wekelijkse attenderingen zijn samenvattingen van alle recent gepubliceerde publicaties binnen die periode.

Afmelden en abonnementen beheren

Alle mails die u ontvangt zijn voorzien van een tweetal links, namelijk:

  • AFMELDEN
  • ABONNEMENTEN BEHEREN

Met afmelden kunt u uw abonnement direct stopzetten. Een afmelding dient u dan nog eenmaal te bevestigen om uw abonnement definitief stop te zetten.

Met abonnement beheren kunt u uw e-mailadres wijzigen. Ook kunt u hier zien op welke attenderingen u geabonneerd bent.

Persoonsgegevens

Het CBG gebruikt uw e-mailadres alleen voor het versturen van de attendering waarop u zich abonneert. Dit gebeurt op een veilige manier door een bedrijf dat de attenderingen voor ons verstuurt.