Persoonsgegevens die u opgeeft aan het CBG en op CBG-MEB.nl worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Hoe gaan we op CBG-MEB.nl om met uw persoonsgegevens?

Wilt u een vraag stellen of een nieuwsbrief ontvangen? Dan hebben wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam of e-mail adres nodig.

Het CBG en CBG-MEB.nl gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een vraag te stellen? Dan gebruikt het CBG en CBG-MEB.nl uw gegevens alleen om uw vraag te kunnen beantwoorden en dus niet voor het toesturen van andere informatie.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

De Rijksoverheid kan gegevens wel gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Bewaren persoonsgegevens

CBG-MEB.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).