Copyright

Iedereen mag op grond van de Wet Hergebruik van Overheidsinformatie de informatie op deze website hergebruiken, tenzij anders is aangegeven. Onder voorwaarde dat de bron wordt vermeld.

Uitzondering voor beeld

De CC0-verklaring is niet automatisch van toepassing op foto’s, video’s of infographics en alle andere vormen van beeld. Dat komt omdat er misschien auteursrechten van anderen gelden. Wil je een beeld gebruiken? Neem dan contact op met de afdeling Corporate Communicatie

Bij hergebruik van beeld is het overnemen van de naam van het CBG óf de maker – indien vermeld – verplicht. Ook geldt dat bij het hergebruiken van beeld dat niet de indruk gewekt mag worden dat het CBG de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.
 

Gebruik van het CBG-logo

Voor het gebruik van het logo of beeldmerk van het CBG geldt hetzelfde: neem contact op met de afdeling Corporate Communicatie voor afstemming.