Intrekken handelsvergunning

Wilt u de handelsvergunning voor een diergeneesmiddel intrekken, stuur dan een ondertekend schriftelijk verzoek met hierin vermeld welk middel (naam + REG NL) u wilt intrekken en per wanneer (datum).

Dit schriftelijke verzoek kunt u als gescand pdf-formulier mailen naar case@cbg-meb.nl.

Aflevertermijnen na intrekking handelsvergunning

In de Wet dieren is niet bepaald hoelang een diergeneesmiddel mag worden afgeleverd na het intrekken van de handelsvergunning op verzoek van de handelsvergunninghouder.

Het intrekken van de handelsvergunning van een diergeneesmiddel moet tijdig worden doorgevoerd. Niet alleen uit commercieel oogpunt, maar ook uit dat van de dier- en volksgezondheid. De volgende beleidslijn is hierover vastgesteld:

Na publicatie van het besluit in de Staatscourant tot intrekking van de handelsvergunning dient:

  • de fabrikant het diergeneesmiddel niet meer te vervaardigen
  • de bestaande voorraad van reeds vrijgegeven batches binnen 6 maanden bij de groot- en/of kleinhandel te worden afgeleverd.

Voor andere leveranciers zoals een dierenarts en/of kleinhandel geldt het verbod om diergeneesmiddelen waarvan de houdbaarheidstermijn is verstreken af te leveren aan dierhouders op basis van art. 5.7 van de Regeling diergeneesmiddelen. In het verlengde hiervan geldt dit ook voor een dierhouder bij het toepassen van het diergeneesmiddel.

Van intrekking van een handelsvergunning wordt door het Bureau Diergeneesmiddelen, mededeling gedaan:

  • aan de handelsvergunninghouder, middels een intrekkingsbesluit waarin bovengenoemde termijnen zijn vermeld
  • in de Staatscourant
  • in de Diergeneesmiddeleninformatiebank.