Intrekken handelsvergunning

Wilt u de handelsvergunning voor een diergeneesmiddel intrekken, stuur dan een ondertekend schriftelijk verzoek met hierin vermeld welk middel (naam + REG NL) u wilt intrekken en per wanneer (datum).

Dit schriftelijke verzoek kunt u doen via het contactformulier.

Aflevertermijnen na intrekking handelsvergunning

In de (EU) Verordening diergeneesmiddelen nr. 2019/6 en in de nationale regelgeving  is niet bepaald hoelang een diergeneesmiddel mag worden afgeleverd na het intrekken van de handelsvergunning op verzoek van de handelsvergunninghouder.

Voor diergeneesmiddelen die via de nationale-, decentrale- of wederzijdse erkenningsprocedure zijn toegelaten, geldt de volgende nationale beleidsafspraak.

Na publicatie van het besluit tot intrekking van de handelsvergunning in de Diergeneesmiddeleninformatiebank:

  • mag de fabrikant het diergeneesmiddel niet meer vervaardigen
  • mag de groothandel de bestaande voorraad van reeds vrijgegeven batches afleveren tot (kort voor) het einde van de houdbaarheidstermijn. 

Voor andere leveranciers zoals een dierenarts en/of kleinhandel geldt het verbod om diergeneesmiddelen waarvan de houdbaarheidstermijn is verstreken af te leveren aan dierhouders op basis van art. 3.2, lid 1 onder b.  van de Regeling diergeneesmiddelen 2022. In het verlengde hiervan geldt dit ook voor een dierhouder bij het toepassen van het diergeneesmiddel.

Boven vermelde termijnen kunnen worden ingeperkt  wanneer de intrekking van de handelsvergunning het gevolg is van een inperking van de kwaliteit, veiligheid of werkzaamheid van het diergeneesmiddel.