Internethandel diergeneesmiddelen

De verordening diergeneesmiddelen stelt regels aan de kleinhandel in diergeneesmiddelen via een webshop (ofwel: internethandel).

Regels over internethandel in diergeneesmiddelen

Sinds 28 januari 2022 geldt dat kleinhandelaren die naast de verkoop van diergeneesmiddelen vanuit een winkelruimte ook een website voor de verkoop van diergeneesmiddelen hebben (of willen opzetten) er specifieke eisen gelden. Deze eisen staan vermeld in:

Internethandel in diergeneesmiddelen is op grond van de Verordening diergeneesmiddelen binnen de Europese Unie alleen mogelijk voor niet-voorschriftplichtige diergeneesmiddelen, oftewel diergeneesmiddelen van de categorie VRIJ.

Op Nationaal niveau wordt hier door Nederland een uitzondering op gemaakt. Dit betekent dat kleinhandelaren, die in het bezit zijn van een zogenaamde DR-vergunning, voorschriftplichtige diergeneesmiddelen (categorie URA) niet alleen vanuit een winkelruimte mogen afleveren aan houders van dieren, maar deze binnen Nederland ook via internet mogen aanbieden. Omdat dit een Nederlandse uitzondering is, mogen deze URA diergeneesmiddelen niet aan personen in andere landen worden aangeboden of afgeleverd. Daar kan immers andere nationale wetgeving gelden.

Let op: deze URA-diergeneesmiddelen mogen uitsluitend op recept van een dierenarts worden afgeleverd door houders van een DR-vergunning aan eindgebruikers.

Een apotheker en een dierenarts hebben van rechtswege een vergunning voor de kleinhandel (DR). Zie ook Besluit DGM 2022 - artikel 4.3.

Te vermelden gegevens op uw website

Kleinhandelaren die in Nederland diergeneesmiddelen aanbieden via een webshop moeten ten minste de volgende gegevens  vermelden op hun website:

  • het gemeenschappelijke logo moet duidelijk zijn aangebracht op elke pagina van de website waar diergeneesmiddelen worden aangeboden; 

  • het gemeenschappelijk logo moet een hyperlink bevatten die verwijst naar het Register internethandel diergeneesmiddelen. Hier is een lijst gepubliceerd van alle kleinhandelaren die zich hebben aangemeld voor het register internethandel bij het Bureau Diergeneesmiddelen. Dit register wordt maandelijks geüpdatet;

  • u mag dit logo op uw website plaatsen nadat u het gebruik van dit logo heeft aangemeld bij het Bureau Diergeneesmiddelen;

  • na aanmelding voor het register internethandel dient het gemeenschappelijk logo binnen 3 maanden te worden getoond op de webpagina’s waar u als kleinhandelaar diergeneesmiddelen aanbiedt.

Wettelijke basis

De wettelijke basis voor kleinhandel op afstand is vermeld in de:

De nationale invulling van de kleinhandel op afstand is terug te vinden in de Regeling diergeneesmiddelen 2022.

Opname in het register internethandel diergeneesmiddelen

Bent u een kleinhandelaar in diergeneesmiddelen en wilt u zich aanmelden voor opname in het register internethandel diergeneesmiddelen? U kunt zich hier aanmelden.

Let op:

  • Dierenartsen en apothekers die volgens artikel 4.3 van het Besluit DGM van rechtswege een DR-vergunning hebben en ook diergeneesmiddelen via internet aanbieden, moeten ook voldoen aan de eisen die gelden voor de ‘kleinhandel op afstand’.
  • Kleinhandelaren waarvoor volgens artikel 4.2 lid 5 géén vergunning is vereist voor de kleinhandel in niet-voorschriftplichtige diergeneesmiddelen bestemd voor niet-voedselproducerende dieren en diergeneesmiddelen aanbieden via internet, dienen ook te voldoen aan de eisen die gelden voor de ‘kleinhandel op afstand’.

Voor beide categorieën hierboven vermeld volgt z.s.m. een aanmeldformulier. Valt u onder één van bovenvermelde categorieën en wilt u zich alvast aanmelden, dat kunt u dit voorlopig doen via het contactformulier van Bureau Diergeneesmiddelen. Kies de optie: productie en distributie en vermeld in het onderwerp ‘aanmelding register internethandel’ – en vermeld in uw bericht het adres van uw online webshop.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over internethandel in diergeneesmiddelen? Neem contact op met het Bureau Diergeneesmiddelen.