Voor aanbieders: meld uw kleinhandel aan

Regels over internethandel in diergeneesmiddelen

Wie in Nederland legaal via een website diergeneesmiddelen wil aanbieden en verkopen, moet opgenomen zijn in het Register internethandel diergeneesmiddelen. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om diergeneesmiddelen die VRIJ verkrijgbaar zijn of dat het gaat om voorschriftplichtige diergeneesmiddelen van de categorie URA.

URA staat voor ‘Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op diergeneeskundig voorschrift van een dierenarts bij een apotheek of leverancier met een vergunning’. Het aanbieden van voorschriftplichtige diergeneesmiddelen van de categorie URA mag alleen binnen Nederland en hiervoor is een DR-vergunning nodig. Andere voorschriftplichtige diergeneesmiddelen mogen niet via internet aangeboden worden. 

Opname in het Register internethandel diergeneesmiddelen

U mag diergeneesmiddelen via internet verkopen als u een kleinhandelaar in diergeneesmiddelen bent en als u bent opgenomen in het Register internethandel diergeneesmiddelen. Het is niet toegestaan om diergeneesmiddelen online te verkopen als u niet bent opgenomen in het Register internethandel diergeneesmiddelen.

Bent u een kleinhandelaar in diergeneesmiddelen en wilt u zich aanmelden voor opname in het Register internethandel diergeneesmiddelen? Dat kan via de pagina 'Aanmelden'

Kleinhandelaar in diergeneesmiddelen

U bent een kleinhandelaar in diergeneesmiddelen als:

 • U in het bezit bent van een D- of DR-vergunning
  Met een D-vergunning mag u niet-voorschriftplichtige diergeneesmiddelen van de categorie VRIJ bestemd voor voedselproducerende dieren aanbieden.
  Met een DR-vergunning mag u voorschriftplichtige diergeneesmiddelen van de categorie URA aanbieden. Deze URA diergeneesmiddelen mag u alleen in Nederland aanbieden en uitsluitend op recept van een dierenarts.
 • U een dierenarts of apotheker bent
  Dierenartsen en apothekers hebben volgens artikel 4.3 van het Besluit diergeneesmiddelen 2022 van rechtswege een DR-vergunning.
 • U een kleinhandelaar bent die alleen handelt in niet-voorschriftplichtige  diergeneesmiddelen bestemd voor niet-voedselproducerende dieren
  Voor kleinhandelaren in niet-voorschriftplichtige diergeneesmiddelen van de categorie VRIJ bestemd voor niet-voedselproducerende dieren is volgens artikel 4.2 lid 5 van het Besluit diergeneesmiddelen 2022 géén vergunning nodig voor de kleinhandel. U moet zich wel aanmelden voor het Register internethandel diergeneesmiddelen.

Wet- en regelgeving

Op de online verkoop van diergeneesmiddelen is Wet- en regelgeving van toepassing. Deze wet en regelgeving is verder vertaald in de Gebruikersvoorwaarden internethandel diergeneesmiddelen. Lees meer over de Wet- en regelgeving betreffende online verkoop van diergeneesmiddelen.

Gebruikersvoorwaarden internethandel diergeneesmiddelen

Aan de online verkoop van diergeneesmiddelen zijn diverse voorwaarden verbonden. De belangrijkste voorwaarden staan in de Gebruikersvoorwaarden internethandel diergeneesmiddelen. Er gelden er echter meer.

De gebruikersvoorwaarden internethandel diergeneesmiddelen zijn gebaseerd op artikel 104, lid 1 van de Verordening diergeneesmiddelen. Hierin staat dat u moet voldoen aan zowel de Verordening diergeneesmiddelen als aan de nationale wetgeving om diergeneesmiddelen online te mogen verkopen. De Gebruikersvoorwaarden internethandel diergeneesmiddelen zijn een opsomming van de belangrijkste regels die gelden voor de verkoop van diergeneesmiddelen.

U wordt alleen opgenomen in het Register internethandel diergeneesmiddelen als u een kleinhandelaar in diergeneesmiddelen bent. Na inschrijving in het register wordt u geacht de voorwaarden in acht te nemen en ernaar te handelen. Het Bureau Diergeneesmiddelen en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kunnen hier een controle op uitvoeren. 

De Gebruikersvoorwaarden internethandel diergeneesmiddelen zijn per 13 februari 2023 met 1 punt uitgebreid. Dit betreft punt 26. Hierin staat dat de online verkoop van diergeneesmiddelen van de categorie UDA en UDD niet is toegestaan. Het verbod op de online verkoop van deze diergeneesmiddelen bestond al, maar door het aanpassen van de gebruikersvoorwaarden wordt dit nog extra benadrukt.

Het logo

Nadat u zich heeft aangemeld voor het Register internethandel diergeneesmiddelen, plaatst u dit gemeenschappelijk logo op iedere webpagina waar u diergeneesmiddelen aanbiedt. U kunt kiezen uit 1 van beide opties.

Hiermee kunnen burgers controleren of u legaal diergeneesmiddelen aanbiedt. Bekijk meer informatie over het juiste gebruik van het logo.

Meer informatie

De antwoorden op de meest gestelde vragen over internethandel in diergeneesmiddelen vindt u onder de sectie Vraag & Antwoord. Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact op met het Bureau Diergeneesmiddelen via het contactformulier internethandel diergeneesmiddelen.

Meer informatie kunt u ook vinden op de website van het Europees Medicijnagentschap over internethandel: Buying veterinary medicines online.