Gebruikersvoorwaarden internethandel diergeneesmiddelen

Voorwaarden ten aanzien van het gebruik van het logo internethandel in diergeneesmiddelen. 

Update 21 maart 2024

De Gebruikersvoorwaarden internethandel diergeneesmiddelen zijn per 21 maart 2024 met enkele punten uitgebreid.

Onder punt 13 is toegevoegd dat ook bij gebruik van een app de regels ten aanzien van het gebruik van het logo gelden. Onder punt 27 is opgenomen dat een dierenarts mogelijk een aanvullende vergunning voor kleinhandel moet aanvragen. Dit omdat de vergunning van rechtswege uitsluitend geldt voor het afleveren van diergeneesmiddelen aan houders van dieren, voor die dieren waarvoor de dierenarts in de uitoefening van zijn beroep de medische zorg op zich heeft genomen. Onder punt 33 is een bepaling opgenomen over ‘online diagnose’. Tenslotte staat onder punt 35 het interventiebeleid van de NVWA verder beschreven.

Update 13 februari 2023

De Gebruikersvoorwaarden internethandel diergeneesmiddelen zijn per 13 februari 2023 met 1 punt uitgebreid. Dit betreft punt 26. Hierin staat dat de online verkoop van diergeneesmiddelen van de categorie UDA en UDD niet is toegestaan. Het verbod op de online verkoop van deze diergeneesmiddelen bestond al, maar door het aanpassen van de gebruikersvoorwaarden wordt dit nog extra benadrukt.