Aanmelden (voor aanbieders)

Bent u een kleinhandelaar in diergeneesmiddelen en wilt u zich aanmelden voor opname in het Register internethandel diergeneesmiddelen? U kunt zich aanmelden met het aanmeldformulier internethandel diergeneesmiddelen

Met de aanmelding verklaart u kennis te hebben genomen van de Gebruikersvoorwaarden internethandel diergeneesmiddelen. Na inschrijving in het register wordt u geacht de voorwaarden in acht te nemen en ernaar te handelen. Na aanmelding voor het Register internethandel moet u het Logo internethandel diergeneesmiddelen tonen op alle webpagina’s waar u diergeneesmiddelen aanbiedt.

Kosten

De volgende kosten zijn verbonden aan de aanmelding in het Register internethandel diergeneesmiddelen.

  • Aanmelding: € 187,-
  • Wijziging: € 104,-
  • Jaarlijkse vergoeding: €31,-

Wijzigingen

Eventuele wijzigingen van de gemelde gegevens moet u verplicht direct melden. Geef uw wijzigingen door.

Bij het doorgeven van een wijziging wordt € 104,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Wijzigingen in de informatie die u heeft ingevuld onder ‘Categorieën diergeneesmiddelen’ hoeft u niet aan ons door te geven.
 

Verwijdering uit het Register

Blijkt na een controle dat u niet voldoet aan de Gebruikersvoorwaarden internethandel diergeneesmiddelen? Dan informeren wij u hierover. Mogelijk verwijderen wij u uit het Register internethandel diergeneesmiddelen. U moet in dat geval zelf het logo internethandel diergeneesmiddelen verwijderen op iedere pagina van uw website waar het logo staat.

Meer informatie

De antwoorden op de meest gestelde vragen over internethandel in diergeneesmiddelen vindt u onder de sectie Vraag & Antwoord. Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact op met het Bureau Diergeneesmiddelen via het contactformulier internethandel diergeneesmiddelen.

Meer informatie kunt u ook vinden op de website van het Europees Medicijnagentschap over internethandel: Buying veterinary medicines online.