Meer informatie over online verkopen en kopen van diergeneesmiddelen

Wet- en regelgeving

Sinds 28 januari 2022 geldt dat voor kleinhandelaren die een website voor de verkoop van diergeneesmiddelen hebben (of willen opzetten) er specifieke eisen gelden. Deze eisen staan vermeld in:

De nationale invulling van de kleinhandel op afstand vindt u in artikel 4.4 van het Besluit diergeneesmiddelen 2022.

Internethandel in diergeneesmiddelen is binnen de Europese Unie alleen mogelijk voor niet-voorschriftplichtige diergeneesmiddelen. Ook wel vermeldt als diergeneesmiddelen van de categorie VRIJ. Dit staat in de Verordening diergeneesmiddelen.

Nederland maakt hier op nationaal niveau een uitzondering op. Dit betekent dat kleinhandelaren, die in het bezit zijn van een zogeheten DR-vergunning, voorschriftplichtige diergeneesmiddelen (categorie URA) ook via internet mogen aanbieden. Dit is een Nederlandse uitzondering. Daarom mogen deze URA diergeneesmiddelen niet aan personen in andere landen worden aangeboden of afgeleverd. Daar kan immers andere nationale wetgeving gelden.

Let op:
Uitsluitend houders van een DR-vergunning mogen deze URA-diergeneesmiddelen aanbieden en uitsluitend op recept van een dierenarts.
 

Andere online diensten

Het aanmelden en het voeren van het logo is alleen verplicht voor aanbieders van diergeneesmiddelen met een webwinkel. Dierenwinkels of dierenartsen die niet via een webwinkel verkopen vallen niet onder deze regelgeving.
 

Medicijnen voor humaan gebruik

De informatie op deze pagina geldt alleen voor de online verkoop van diergeneesmiddelen. Voor de online verkoop van medicijnen voor humaan gebruik gelden vergelijkbare regels. Deze vindt u op www.aanbiedersmedicijnen.nl.
 

Verkoop aan bedrijven

Het aanmelden en het voeren van het  logo is alleen bedoeld voor aanbieders (kleinhandelaren) die diergeneesmiddelen verkopen aan consumenten (diereigenaren).
 

Reclame

De informatie over een diergeneesmiddel moet altijd in overeenstemming zijn met de officiële bijsluiterteksten in de Diergeneesmiddeleninformatiebank en moet voldoen aan de wettelijke vereisten omtrent diergeneesmiddelenreclame.
 

Claims

Als u als bedrijf geen diergeneesmiddelen online verkoopt, hoeft u geen logo te plaatsen op uw website. Dit mag zelfs niet. Dat betekent niet dat er geen regels gelden voor uw website. Ook wanneer u andere producten verkoopt, zoals diervoeders, moet u aan wet- en regelgeving voldoen. Zo gelden er regels voor de wijze waarop u deze producten op uw website beschrijft. Er dient sprake te zijn van een correct gebruik van claims. U mag niet de indruk wekken dat een product een diergeneesmiddel is, terwijl dit niet het geval is.

Meer informatie over het correct gebruik van claims op diervoeders vindt u hier.
 

Buitenlandse aanbieders

Alleen bedrijven en instellingen die in bij de Nederlandse KVK staan ingeschreven, kunnen in het Nederlandse register voor internethandel opgenomen worden. Buitenlandse bedrijven en instellingen kunnen ingeschreven worden in het land waar zij ingeschreven staan.
 

Vergroot afbeelding
Beeld: CBG/Erik van Rosmalen