Publieksreclame

Er zijn regels op het gebied van het maken van reclame voor een diergeneesmiddel. U mag alleen reclame maken voor diergeneesmiddelen met een handelsvergunning. Of voor diergeneesmiddelen die van een handelsvergunning zijn vrijgesteld.  Reclame maken mag  alleen onder strikte voorwaarden. 

De Verordening diergeneesmiddelen vermeldt de regels over het maken van reclame voor een diergeneesmiddel.

Regels voor het aanprijzen van een diergeneesmiddel:

 • Uit de reclame voor een diergeneesmiddel blijkt duidelijk  dat deze gericht is op:
  • de bevordering van het leveren van diergeneesmiddelen
  • het verkopen van diergeneesmiddelen
  • het voorschrijven van diergeneesmiddelen
  • het distribueren  van diergeneesmiddelen
  • het gebruik van diergeneesmiddelen.
 • De reclame mag niet de indruk wekken dat het diergeneesmiddel een diervoeder of een biocide zou kan zijn.
 • De reclame komt overeen met de samenvatting van de productkenmerken van het diergeneesmiddel.
 • De reclame bevat geen gegevens die misleidend kunnen zijn of tot onjuist gebruik van het diergeneesmiddel kunnen leiden.
 • De reclame bevordert het verantwoord gebruik van het diergeneesmiddel. Dit door het objectief voor te stellen, zonder de eigenschappen ervan te overdrijven.
 • Het is verboden reclame te maken voor een diergeneesmiddel dat is geschorst.   
 • Met uitzondering van kleine hoeveelheden monsters worden diergeneesmiddelen niet voor promotiedoeleinden verspreid. Deze monsters worden op passende wijze geëtiketteerd, met de vermelding dat het monsters betreft. De monsters worden rechtstreeks afgegeven aan:
  • dierenartsen
  • andere personen die dergelijke diergeneesmiddelen mogen verstrekken tijdens gesponsorde evenementen
  • handelsvertegenwoordigers, die ze mogen verstrekken tijdens hun bezoeken.
 • Antimicrobiële diergeneesmiddelen mogen niet voor promotiedoeleinden verspreid worden.
 • Het betreft reclame voor een diergeneesmiddel dat zonder recept van een dierenarts verkrijgbaar is.

Aanvullende regels voor het aanprijzen van een receptplichtig diergeneesmiddel

Voor receptplichtige diergeneesmiddelen, geldt ook dat zij uitsluitend bij de volgende personen mag worden aangeprezen:

 • Dierenartsen
 • Daartoe vergunde fabrikanten, groot- en kleinhandels in diergeneesmiddelen.

Maar in Nederland mag wel reclame worden gemaakt voor receptplichtige diergeneesmiddelen als:

 • De reclame alleen gericht is op professionele houders van dieren, en
 • De reclame zicht beperkt tot immunologische diergeneesmiddelen, en
 • De reclame een uitdrukkelijke oproep is aan de professionele houders van dieren om de dierenarts te raadplegen over het immunologische diergeneesmiddel.

Bovenstaande geldt niet voor de zogenoemde autovaccins (Art 120, lid 3). Voor autovaccins is het maken van reclame altijd verboden.

Wettelijke basis

De wettelijk basis voor reclame voor diergeneesmiddelen is artikel 119 t/m 122 van de Verordening diergeneesmiddelen en artikel 8.2 van het Besluit diergeneesmiddelen 2022.

Verdere uitwerking van de regels

Er is een Code voor de aanprijzing van veterinaire producten (de Code). De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) en de branchevereniging van Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen (FIDIN) stelden deze gezamenlijk vast. De regels over het maken van reclame zijn hierin verder uitgewerkt.

De Commissie voor de Aanprijzing van Veterinaire Producten (CAVP) ziet toe op de code. Dit is een onafhankelijke commissie. Iedere belanghebbende kan een klacht indienen met betrekking tot overtredingen van de Code. De CAVP behandelt deze. 

Klachten met betrekking tot overtreding van de code kunt u terugvinden op de FIDIN website.