Informatieplicht

Aan te leveren informatie bij verkoop van een diergeneesmiddel

Bij de verkoop van een product moet u informatie geven over de belangrijkste kenmerken van het product, de prijs en bijkomende kosten. Dit heet een informatieplicht. Meer hierover kunt u lezen op de website van Consuwijzer. Dit geldt ook voor diergeneesmiddelen. Daarom moet u aan de consument die het diergeneesmiddel bestelt, alle informatie geven die van belang is bij de keuze van een diergeneesmiddel.  Dit doet u vóór de consument het diergeneesmiddel bestelt. Denk hierbij voor diergeneesmiddelen aan:

  • de naam van het diergeneesmiddel
  • de inhoud van de verpakking
  • de wijze van toediening
  • de doeldieren
  • de indicatie
  • het REG NL nummer
  • de werkzame stoffen
  • de wachttermijn indien van toepassing
  • belangrijke veiligheidswaarschuwingen, contra-indicaties en bijwerkingen

De informatie moet juist, volledig en begrijpelijk zijn. En de informatie moet goed te zien zijn.

Plaatsing link naar de bijsluiter

Al deze informatie is ook te vinden in de bijsluiter behorende bij een diergeneesmiddel.

Daarom adviseren wij u om een link naar de bijsluiter van het betreffende diergeneesmiddel dat u aanbiedt op te nemen en de tekst te vermelden ‘Dit is een diergeneesmiddel, lees voor gebruik de bijsluiter’.

U kunt naar de bijsluiter linken door onderstaande link te gebruiken:

https://www.diergeneesmiddeleninformatiebank.nl/nl/regnlxxxxx

Op de plaats van de xxxx vult u de cijfers behorende bij het registratienummer in. Dit nummer staat vermeldt op de buitenverpakking of in de bijsluiter die in de verpakking zit. Dit is het zogenaamde REG NL nummer.

Op moment dat er geen REG NL nummer vermeld wordt maar bijvoorbeeld een REG NL H nummer, dan vermeldt u in dit geval voor het nummer toch uitsluitend regnl.