Register internethandel diergeneesmiddelen

In het Register Internethandel Diergeneesmiddelen vindt u een lijst van de aangemelde kleinhandelaren die zijn gevestigd in Nederland en die diergeneesmiddelen voor verkoop op afstand (oftewel internethandel) mogen aanbieden volgens artikel 104 van de Verordening diergeneesmiddelen, inclusief de webadressen van die kleinhandelaren.

Het Register internethandel diergeneesmiddelen wordt (indien nodig) 1 keer per maand herzien. 

Bedrijven die zijn opgenomen in het Register internethandel diergeneesmiddelen moeten het Logo internethandel diergeneesmiddelen plaatsen bij diergeneesmiddelen die zij online verkopen. Dit logo heeft alleen betrekking op:

  • Diergeneesmiddelen die opgenomen zijn in de Diergeneesmiddeleninformatiebank
  • Diergeneesmiddelen met een vrijstelling voor specifieke gezelschapsdieren
  • Diergeneesmiddelen die zijn opgenomen op de overzichtslijst van per 28 januari 2022 vervallen diergeneesmiddelen. Voor deze diergeneesmiddelen geldt nog een uitverkooptermijn 

Alleen diergeneesmiddelen van de categorie VRIJ mogen via een webshop verkocht worden. Diergeneesmiddelen van de categorie URA mogen alleen op diergeneeskundig voorschrift verkocht worden.

Onder ‘categorie diergeneesmiddelen’ is de hoogste kanalisatie-categorie van diergeneesmiddelen weergegeven waarin een firma wettelijk gezien mag handelen via internet.

URA: Staat voor diergeneesmiddelen die door een dierenarts, een apotheker of vergunninghouder op diergeneeskundig voorschrift (recept) van de dierenarts, aan houders van dieren worden afgeleverd.

Op moment dat er ‘URA’ staat vermeld in het Register dan mag een firma op recept diergeneesmiddelen aanbieden van de categorie URA. De firma mag ook diergeneesmiddelen zonder recept van de categorie VRIJ aanbieden.

Let op: De categorie URA geldt alleen voor aflevering binnen Nederland. Websites met een buitenlandse domeinnaam mogen buiten Nederland dus alleen diergeneesmiddelen van de categorie VRIJ afleveren, ook als er URA in het Register vermeld staat.

VRIJ: Dit zijn diergeneesmiddelen verkrijgbaar zonder diergeneeskundig voorschrift (recept).
Op moment dat er ‘VRIJ’ staat vermeld in het Register dan mag een firma alleen diergeneesmiddelen aanbieden van de categorie VRIJ. Dit mag ook voor diergeneesmiddelen bestemd voor voedselproducerende dieren van de categorie VRIJ.

VRIJ - DVM: Dit zijn diergeneesmiddelen verkrijgbaar zonder diergeneeskundig voorschrift (recept).
De categorie ‘VRIJ - DVM’ is uitsluitend bestemd voor dierenartsen (Doctor of Veterinary Medicine). Op moment dat er ‘VRIJ - DVM’ staat vermeld in het Register dan mag een dierenarts alleen diergeneesmiddelen aanbieden van de categorie VRIJ. Dit mag ook voor diergeneesmiddelen bestemd voor voedselproducerende dieren van de categorie VRIJ. Daarnaast mag de dierenarts via internethandel ook op recept diergeneesmiddelen aanbieden van de categorie URA. Dit laatste mag echter uitsluitend voor die dieren waarvoor de dierenarts in de uitoefening van zijn beroep de medische zorg op zich heeft genomen.

VRIJ – alleen gezelschapsdieren
Op moment dat er ‘VRIJ – alleen gezelschapsdieren’ staat vermeld in het Register dan mag een firma alleen diergeneesmiddelen aanbieden van de categorie VRIJ die bestemd zijn voor gezelschapsdieren/niet voedselproducerende dieren.  De firma mag dus geen diergeneesmiddelen aanbieden die bestemd zijn voor voedselproducerende dieren.

Informatie die vermeld wordt over een diergeneesmiddel moet altijd in overeenstemming zijn met de officiële bijsluiterteksten en moet voldoen aan de wettelijke vereisten omtrent diergeneesmiddelenreclame.

VRIJ - alleen gezelschapsdieren - DVM: De categorie ‘VRIJ – alleen gezelschapsdieren - DVM’ is uitsluitend bestemd voor dierenartsen (Doctor of Veterinary Medicine).

Op moment dat er ‘VRIJ – alleen gezelschapsdieren - DVM’ staat vermeld in het Register dan mag een dierenarts voor te behandelen dieren die niet onder zijn medische zorg vallen alleen diergeneesmiddelen aanbieden van de categorie VRIJ die bestemd zijn voor gezelschapsdieren/niet voedselproducerende dieren. Daarnaast mag de dierenarts aanvullend niet-voorschriftplichtige diergeneesmiddelen van de categorie VRIJ bestemd voor voedselproducerende dieren en voorschriftplichtige diergeneesmiddelen van de categorie URA aanbieden via internethandel. Echter dit mag uitsluitend voor die dieren waarvoor de dierenarts in de uitoefening van zijn beroep de medische zorg op zich heeft genomen.