Nieuw informatieportaal internethandel diergeneesmiddelen en aangepaste aanmeldprocedure

De kleinhandel in diergeneesmiddelen via een webshop (ofwel internethandel) is sinds 28 januari 2022 aan een aantal regels gebonden. Na een inventarisatie onder houders van een D- of DR-vergunning en tijdelijke informatie op onze website is nu een nieuw informatieportaal en een herziene procedure gelanceerd.

Nieuw informatieportaal

Op cbg-meb.nl/internethandeldiergeneesmiddelen staat nu alle informatie over internethandel in diergeneesmiddelen voor zowel de aanbieder als voor de consument. Ook kunt u hier vanaf begin november het herziene Register internethandel diergeneesmiddelen raadplegen. Tot die datum is de oude lijst van inventarisatie internethandel onder D- en DR-vergunninghouders te zien.
 

Aanmelding voor het Register internethandel diergeneesmiddelen

Iedere kleinhandelaar die diergeneesmiddelen via internethandel aanbiedt, moet zich aanmelden voor het Register internethandel diergeneesmiddelen. Dit betekent dat u zich nu ook moet aanmelden als u:

  • dierenarts of apotheker bent
    Dierenartsen en apothekers hebben volgens artikel 4.3 van het Besluit diergeneesmiddelen 2022 van rechtswege een DR-vergunning.
     
  • een kleinhandelaar bent die alleen handelt in niet-voorschriftplichtige diergeneesmiddelen voor niet-voedselproducerende dieren
    Kleinhandelaren in niet-voorschriftplichtige diergeneesmiddelen van de categorie VRIJ bestemd voor niet-voedselproducerende dieren hebben volgens artikel 4.2 lid 5 van het Besluit diergeneesmiddelen 2022 géén vergunning nodig voor de kleinhandel. U moet zich vanaf nu wel aanmelden voor het Register internethandel diergeneesmiddelen.

Onder de D- en DR-vergunninghouders is al een eerdere inventarisatie gehouden. Deze inventarisatie had als doel om een eerste inzicht te krijgen in wie van de D- en DR-vergunninghouders diergeneesmiddelen via internet aanbieden. Uit deze inventarisatie bleken aanvullende voorwaarden nodig voor opname in het Register. Met deze aanvullende voorwaarden kunnen we beter garanderen dat de kleinhandelaar in het Register ook daadwerkelijk voldoet aan alle eisen die aan internethandel in diergeneesmiddelen gesteld worden.

Ook alle D- en DR vergunninghouders die opgenomen waren in de oude lijst van inventarisatie internethandel onder D- en DR-vergunninghouders moeten zich aanmelden voor het vernieuwde Register internethandel diergeneesmiddelen.

De aangemelde D- en DR vergunninghouders hebben een brief ontvangen met alle informatie over de nieuwe regels en de nieuwe aanmelding.  In deze brief staat ook precies welke veranderingen er zijn doorgevoerd ten opzichte van de eerdere tijdelijke inventarisatie. 

Het logo

Nadat u zich heeft aangemeld voor het Register internethandel diergeneesmiddelen moet u het logo internethandel diergeneesmiddelen plaatsen op iedere webpagina waar u diergeneesmiddelen aanbiedt.
 

Vergroot afbeelding
Beeld: Erik van Rosmalen/CBG

Meer informatie

Meer informatie over internethandel in diergeneesmiddelen vindt u op het informatieportaal Internethandel diergeneesmiddelen.

Heeft u nog vragen over internethandel in diergeneesmiddelen? Neem contact op met het Bureau Diergeneesmiddelen via het contactformulier internethandel diergeneesmiddelen.