Voor consumenten: zoek een aanbieder

Check op legale verkoop diergeneesmiddelen

Een handvat waarmee u kunt controleren of een aanbieder van diergeneesmiddelen legaal handelt, is het Europese logo voor internethandel in diergeneesmiddelen. Aanbieders van diergeneesmiddelen moeten zich aanmelden bij de overheid (in Nederland het Bureau Diergeneesmiddelen). Blijkt na controle door het Bureau Diergeneesmiddelen dat de aanbieder daadwerkelijk verkoopt wat hij wettelijk mag verkopen en voldoet aan de overige voorwaarden? Dan moet deze het logo op zijn website plaatsen. Dit logo heeft een link naar de webpagina internethandel diergeneesmiddelen. Daar kunt u in het Register internethandel diergeneesmiddelen controleren of de aanbieder legaal in diergeneesmiddelen handelt.

Logo geldt alleen voor diergeneesmiddelen

Dit logo heeft alleen betrekking op diergeneesmiddelen. Niet op eventuele andere producten die een webshop te koop aanbiedt. Onder diergeneesmiddelen wordt verstaan:

 • Diergeneesmiddelen die in de Diergeneesmiddeleninformatiebank staan.
 • Diergeneesmiddelen met een vrijstelling voor specifieke gezelschapsdieren. Zoals aquarium- of vijverdieren, siervissen, kooivogels, postduiven, terrariumdieren, kleine knaagdieren, fretten en konijnen. 
 • Diergeneesmiddelen die op de overzichtslijst van per 28 januari 2022 vervallen diergeneesmiddelen staan. Voor deze diergeneesmiddelen geldt nog een uitverkooptermijn.

Alleen diergeneesmiddelen van de categorie VRIJ mogen zonder recept via een webshop verkocht worden.

Diergeneesmiddelen op recept (diergeneeskundig voorschrift) 

Diergeneesmiddelen van de categorie URA mogen ook online verkocht worden. Maar: dat mag alleen op diergeneeskundig voorschrift en als de aanbieder een DR-vergunning heeft. U kunt in het Register Vergunningen checken of de online aanbieder de juiste DR-vergunning heeft. Om deze categorie diergeneesmiddelen online te kunnen bestellen, heeft u dus een recept van uw dierenarts nodig.

U krijgt het diergeneesmiddel past geleverd nadat de verkoper het recept van u ontvangen heeft. Een recept is bedoeld voor eenmalig gebruik. Het is niet de bedoeling dat u hetzelfde recept bij verschillende webshops of op verschillende tijdstippen opnieuw gebruikt om diergeneesmiddelen te bestellen.

Reclame

De informatie over een diergeneesmiddel moet altijd in overeenstemming zijn met de officiële bijsluiterteksten te vinden in de Diergeneesmiddeleninformatiebank en moet voldoen aan de wettelijke vereisten omtrent diergeneesmiddelenreclame.
 

Geleverde informatie bij aankoop van een diergeneesmiddel

Bij de aankoop van een product moet het bedrijf u informatie geven over de belangrijkste kenmerken van het product, de prijs en bijkomende kosten. Dit heet een informatieplicht. Meer hierover kunt u lezen op de website van Consuwijzer. Dit geldt ook voor diergeneesmiddelen. Daarom moet u vóór u bestelt alle informatie krijgen die van belang is bij uw keuze. Denk hierbij aan:

 • de naam van het diergeneesmiddel
 • de inhoud van de verpakking
 • de wijze van toediening
 • de doeldieren
 • de indicatie
 • het REG NL nummer
 • de werkzame stoffen
 • de wachttermijn indien van toepassing
 • de belangrijke veiligheidswaarschuwingen, contra-indicaties en bijwerkingen

De informatie moet juist, volledig en begrijpelijk zijn. En de informatie moet goed te zien zijn.

Lees voor gebruik de bijsluiter

Wordt deze informatie niet volledig vermeld? Al deze informatie is ook te vinden in de bijsluiter behorende bij het diergeneesmiddel. Voor gebruik van een diergeneesmiddel is het daarom belangrijk dat u altijd de bijbehorende bijsluiter leest.

Deze kunt u vinden aan de hand van het REG NL nummer of de naam van het diergeneesmiddel in de Diergeneesmiddeleninformatiebank.

U heeft deze informatie nodig om goed te kunnen beslissen of het diergeneesmiddel geschikt is voor gebruik bij uw dier. Bovendien bent u dan op de hoogte van eventuele bijwerkingen en veiligheidswaarschuwingen. Daarnaast leest u informatie over mogelijke aanvullende maatregelen die u moet nemen bij toediening van het diergeneesmiddel, zoals het gebruiken van handschoenen.

Illegale verkoop van diergeneesmiddelen melden

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is de controlerende instantie in Nederland op de legale verkoop van diergeneesmiddelen. Handelt een online aanbieder van diergeneesmiddelen naar uw idee niet volgens de hierboven beschreven regels? Dan kunt u dit melden bij de NVWA. Om een melding succesvol in behandeling te kunnen nemen, is het belangrijk dat u uw melding zoveel mogelijk onderbouwt met gegevens waaruit blijkt dat het bedrijf niet volgens de regels handelt.

Meer informatie

De antwoorden op de meest gestelde vragen over internethandel in diergeneesmiddelen vindt u onder de sectie Vraag & Antwoord. Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact op met het Bureau Diergeneesmiddelen via het contactformulier internethandel diergeneesmiddelen.

Meer informatie kunt u ook vinden op de website van het Europees Medicijnagentschap over internethandel: Buying veterinary medicines online.

Vergroot afbeelding
Beeld: CBG/Erik van Rosmalen