Cascade

Bij dieren waarvoor de dierenarts de verantwoording heeft en om onaanvaardbaar lijden van deze dieren te voorkomen bij een aandoening waarvoor in Nederland geen diergeneesmiddel in de handel is gebracht, heeft een dierenarts de mogelijkheid om de dieren te behandelen met een diergeneesmiddel welke blijkens de handelsvergunning is bestemd voor toepassing bij andere diersoorten, of bestemd voor een andere aandoening bij dezelfde diersoort.

Mocht hierboven bedoeld diergeneesmiddel niet beschikbaar of toepasbaar zijn, dan kan gebruikt gemaakt worden van een in Nederland toegelaten geneesmiddel of een beschikbaar diergeneesmiddel met een handelsvergunning in een andere EER-lidstaat voor toepassing bij dezelfde diersoort, of bij een andere diersoort voor dezelfde aandoening.

Mochten de hierboven bedoelde (dier)geneesmiddelen ook niet beschikbaar zijn, dan heeft de dierenarts de mogelijkheid een diergeneesmiddel zelf of door een apotheker te (laten) bereiden (magistrale bereiding / ex tempore).

Een dierenarts kan een hierboven bedoeld:

  • in Nederland toegelaten geneesmiddel betrekken via een daartoe vergunde groothandel in geneesmiddelen in Nederland, of
  • in een andere EER-lidstaat toegelaten diergeneesmiddel betrekken via een daartoe vergunde groothandel in diergeneesmiddelen in Nederland of in een andere EER-lidstaat.

De dierenarts is verantwoordelijk voor een juiste etikettering naar de gebruiker.

Een groothandel of dierenarts mag geen reclame maken voor  diergeneesmiddelen ingevolge de cascade.

De administratieve eisen voor een dierenarts zijn vermeld in art. 5.1 - 5.4. van de Besluit diergeneeskundigen.