Recall diergeneesmiddelen

Een kwaliteitsdefect van een diergeneesmiddel dat in de handel is, kan dusdanige gevolgen hebben voor de werkzaamheid van het diergeneesmiddel of de volksgezondheid dat een terugroepactie (recall) nodig is.

Heeft u een kwaliteitsdefect geconstateerd bij een diergeneesmiddel? Dan moet u dit melden. Meer hierover leest u op de pagina Productdefect melden.

Meldingen van productdefecten komen bij het Bureau Diergeneesmiddelen binnen via de fabrikant of handelsvergunninghouder. Er kunnen ook meldingen over productdefecten van buitenlandse autoriteiten ontvangen worden via een Rapid Alert Notification (RAN). Via een RAN informeren EU lidstaten elkaar over geconstateerde defecten bij diergeneesmiddelen die mogelijk in meerdere landen in Europa op de markt zijn.

Of een terugroepactie noodzakelijk is, hangt af van de classificatie van het risico. De classificatie bepaalt of de recall plaatsvindt op het niveau van de groothandel, dierenarts/kleinhandel, of op eindgebruikersniveau. Vaak is na een melding geen recall nodig. Op het moment dat u een kwaliteitsdefect constateert, doet u een melding via het meldingsformulier. Aan de hand van deze melding stemt het Bureau Diergeneesmiddelen de te nemen maatregelen met u af. Op het moment dat een kwaliteitsdefect dusdanig ernstig is dat het gevolgen kan hebben voor mens, dier of milieu moet u direct contact opnemen met de Coördinator Veterinaire Zaken van het Bureau Diergeneesmiddelen via 088 224 8040 of 06 52 75 63 44 (dit kan ook buiten kantoortijden) of bij geen gehoor via het algemene nummer 088 224 8000. Daarnaast moet u ook een melding doen via het meldingsformulier.