Productdefect melden

Een kwaliteitsdefect of productdefect van een diergeneesmiddel dat in de handel is, kan gevolgen hebben voor de werkzaamheid van het diergeneesmiddel of de volksgezondheid. Het melden van een productdefect is daarom belangrijk om de continue kwaliteit van diergeneesmiddelen te kunnen monitoren.

Productdefect melden als handelsvergunninghouder

Bent u een handelsvergunningshouder of fabrikant van een diergeneesmiddel en constateert of vermoedt u dat deze niet aan de eisen voldoet of de gezondheid van mens of dier of het milieu in gevaar kan brengen, dan moet u dit direct melden bij het Bureau Diergeneesmiddelen. U gebruikt hiervoor het meldingsformulier.

Kwaliteitsdefecten bij centraal toegelaten diergeneesmiddelen moet u  via de website van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) melden.

Bij binnenkomst van een melding worden in samenspraak met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de risico’s voor dier- en volksgezondheid beoordeeld. Omdat een diergeneesmiddel soms met spoed uit de markt teruggeroepen moet worden, wordt de melding doorgaans direct behandeld. Meer informatie over het terugroepen van diergeneesmiddelen kunt u vinden op de pagina Recall.

Productdefect melden als dierhouder, dierenarts of distributeur

Bent u dierhouder, dierenarts of distributeur en signaleert u een kwaliteitsdefect bij een diergeneesmiddel (dat niet door u veroorzaakt is)? Meld dit direct bij de handelsvergunninghouder. Deze is vermeld op het etiket en/of in de bijsluiter van het diergeneesmiddel.

De handelsvergunninghouder moet beschikken over een deugdelijk systeem voor zowel het behandelen van klachten en kwaliteitsdefecten over diergeneesmiddelen, als voor het snel uit de handel kunnen nemen van diergeneesmiddelen.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw melding of klacht over het kwaliteitsdefect bij een diergeneesmiddel door de handelsvergunninghouder? Dan kunt u hier ook via het contactformulier melding van maken bij het Bureau Diergeneesmiddelen. Wij nemen deze melding dan verder in behandeling en gaan hierover in gesprek met de handhavingspartijen en nemen waar nodig contact op met de betreffende handelsvergunninghouder.

Melden algemene klacht

Heeft u een algemene klacht over diergeneesmiddelen of het Bureau Diergeneesmiddelen, dan kunt u deze telefonisch of schriftelijk melden. Zie ook de pagina Suggesties en klachtenbehandeling.

Als uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, dan kunt u uw klacht per e-mail kenbaar maken via klachten@cbg-meb.nl. Geef hierbij zo duidelijk mogelijk aan waar de klacht over gaat en of u al eerder contact heeft gehad met iemand van het Bureau Diergeneesmiddelen.