Handelsvergunningen gestopt of onderbroken

Het CBG kan besluiten om de aanvraag voor een handelsvergunning van een medicijn te stoppen of onderbreken. Dit gebeurt als het evenwicht tussen de werkzaamheid en de risico’s van het medicijn negatief is. Dit betekent dat het medicijn niet langer op de markt mag zijn.

Het CBG kan ook besluiten een aanvraag van een handelsvergunning te weigeren als niet duidelijk is of er een positief evenwicht is tussen de werkzaamheid en risico’s van een medicijn. Een fabrikant kan zijn aanvraag ook terugtrekken, voordat CBG de vergunning officieel weigert.

Van alle gestopte of onderbroken aanvragen van handelsvergunningen en van geweigerde en ingetrokken aanvragen voor een handelsvergunning heeft het CBG een beoordelingsrapport (PAR). Deze PAR’s zijn openbaar. Onderaan staat een compleet overzicht.

Nieuwsupdate 31 maart 2021

Schorsingen in verband met de Brexit

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft de handelsvergunning van 77 geneesmiddelen geschorst. De reden hiervoor is dat de registratiedossiers niet langer voldoen aan de wettelijke eisen. Er is geen sprake van een gezondheidsrisico. De geneesmiddelen waar het om gaat, zijn te vinden in deze lijst. Meer informatie is te vinden op de pagina over de Brexit.

Rapporten van onderbroken, geweigerde en ingetrokken aanvragen voor een handelsvergunning