Methylprednisolon Eurogenerics 32 mg tabletten - openbaar beoordelingsrapport bij weigering aanvraag

Het betrof een aanvraag voor een generiek geneesmiddel, Methylprednisolon Eurogenerics 4 mg, 16 mg en 32 mg tabletten. Het referentiegeneesmiddel voor dit middel is Medrol. Er kon onvoldoende worden aangetoond dat de 32 mg tabletten met een constante kwaliteit geproduceerd worden. De decentrale procedure is voor deze sterkte afgesloten met een negatief besluit. Er is geen handelsvergunning verleend.