Bio-Melatonine 3 mg film-coated tablets - openbaar beoordelingsrapport bij weigering aanvraag

Het betrof een aanvraag voor Bio-melatonine 3 mg film-coated tablets op basis van ‘well established use’. Een handelsvergunning kon niet worden verleend aangezien er geen verband kon worden aangetoond tussen dit product en de producten die werden genoemd in de aangeleverde literatuur.