Darunavir Vivanta 400 mg, 600 mg and 800 mg film-coated tablets - openbaar beoordelingsrapport bij weigering aanvraag

Het betrof een aanvraag voor een generiek geneesmiddel, Darunavir Vivanta 400 mg, 600 mg en 800 mg filmomhulde tabletten. Er kon geen houdbaarheidsduur aan dit product verleend worden aangezien er voor de dissolutiestudies niet kon worden voldaan aan specifieke eisen. Daarom is de decentrale afgesloten met een negatief besluit. Er is geen handelsvergunning verleend.