Suxamethonium Accord 50 mg/ml oplossing voor injectie/infusie in een voorgevulde spuit - openbaar beoordelingsrapport bij weigering aanvraag

Het betrof een aanvraag voor hybride geneesmiddel Suxamethonium Accord 50 mg/ml oplossing voor injectie/infusie. Een handelsvergunning kon niet worden verleend aangezien de steriliteit van de lege spuiten en de steriliteit en kwaliteit van het geneesmiddel niet konden worden vastgesteld.