PAR Gabapentin nonapproval

Het gaat om Gabapentine Strides 800 mg, film-coated tablets: case 778100.

Dit was een aanvraag voor generiek geneesmiddel Gabapentine Strides 800 mg, filmomhulde tabletten. Een handelsvergunning kon niet worden verleend aangezien de voorgestelde productie- en kwaliteitscontrolemethoden niet kunnen garanderen dat er geen grote tekortkoming in de kwaliteit van het product kan ontstaan.