Medicijninformatie > Toelating van medicijnen

Medicijnen mogen in Nederland alleen in de handel komen als hiervoor een vergunning is verleend. Het CBG beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van medicijnen, en stelt voorwaarden voor toelating. Voor een goed en veilig gebruik, is elk medicijn voorzien van een bijsluiter met betrouwbare informatie. Ook geeft het medicijndoosje vaak belangrijke informatie over het gebruik en de houdbaarheid.