Man-vrouwverschillen bij medicijngebruik

Voordat medicijnen op de markt komen, testen de fabrikanten de werking hiervan. Uit deze onderzoeken moet blijken dat het medicijn goed genoeg werkt en dat de bijwerkingen acceptabel zijn. Het CBG laat alleen medicijnen toe als deze voldoende zijn onderzocht bij de doelgroep. Dus als vrouwen deze medicijnen gebruiken, dan moeten deze medicijnen ook op hen getest zijn.

Het CBG beoordeelt en bewaakt medicijnen. Bij de beoordeling van medicijnen besteedt het CBG ook aandacht aan de verschillen en overeenkomsten tussen mannen en vrouwen. Het CBG slaat deze kennis en gegevens over medicijnen op in de zogenoemde registratiedossiers. Ook doet het CBG onderzoek en deelt het de kennis die het oplevert.

Het CBG levert zo een bijdrage aan het in kaart brengen van de verschillen tussen mannen en vrouwen bij medicijngebruik.

Onderzoek heeft al veel informatie opgeleverd over het gebruik van medicijnen door mannen en vrouwen. Zie de pagina Feiten over medicijnen bij mannen en vrouwen.

Ook zijn er nog zaken waar onvoldoende kennis over bestaat. Er zijn, of gaan, diverse onderzoeken van start die zich elk richten op een ander aspect van de man-vrouwverschillen bij medicijngebruik. Zie de pagina Verder onderzoek over medicijngebruik bij mannen en vrouwen.

Waar moet je op letten?

Vertel het je arts als je denkt dat een medicijn minder goed of anders werkt dan de bedoeling is. Of als je last hebt van bijwerkingen. Je arts en apotheker moeten hier goed op letten, maar hiervoor hebben zij wel informatie van je nodig.

Ook kun je jouw bijwerking melden bij Bijwerkingencentrum Lareb.

Informatie voor zorgverleners

Het CBG vindt het belangrijk dat de informatie over verschillen in medicijneffecten tussen mannen en vrouwen ook bij jou als zorgverlener terechtkomt. Je kunt hiermee rekening houden bij het voorschrijven, verstrekken en toedienen van medicijnen. Omgekeerd blijft het CBG graag op de hoogte van jouw praktijkervaringen met dit onderwerp.

Mis je specifieke informatie over man-vrouwverschillen bij medicijnen? Bijvoorbeeld in de samenvatting van de productkenmerken (SmPC) of in behandelrichtlijnen voor medicijnen? Of merk je dat een medicijn in de praktijk minder goed of anders werkt dan de bedoeling is bij mannen of vrouwen? Je kunt jouw praktijkervaringen met dit onderwerp mailen naar gender@cbg-meb.nl. Het CBG vergelijkt jouw informatie als dat mogelijk is met beschikbare informatie in de registratiedossiers en bekijkt of er actie nodig is.

Ook kun je bijwerkingen melden bij Bijwerkingencentrum Lareb.