Bijsluiter

In het doosje van uw medicijn zit altijd een bijsluiter. Daarin staat belangrijke informatie over het gebruik van uw medicijn. Lees de bijsluiter altijd goed.

In een bijsluiter staan belangrijke dingen die u over uw medicijn moet weten. Bijvoorbeeld:

 • waarvoor het medicijn bedoeld is
 • hoe u het medicijn moet gebruiken
 • wanneer u het medicijn niet mag gebruiken
 • wanneer u voorzichtig moet zijn
 • welke bijwerkingen er mogelijk zijn
 • welke stoffen er in het medicijn zitten.

Verschillen tussen bijsluiters

Soms verschillen bijsluiters van hetzelfde soort medicijn van een ander merk. Dat kan zo zijn in de volgende gevallen:

 • Het ene medicijn heeft een andere vorm dan het andere medicijn.
 • U moet een andere hoeveelheid van het medicijn nemen.
 • De verpakking van het medicijn verschilt.
 • U moet het medicijn op een andere manier bewaren.
 • Het CBG heeft nieuwe kennis over het medicijn. Die staat dan soms al wel in de bijsluiter van het ene medicijn. Maar in de bijsluiter van het andere medicijn staat het nog niet.

Staat uw ziekte of klacht niet in de bijsluiter?

Mogelijk wordt uw ziekte of klacht niet genoemd in de bijsluiter van het medicijn dat de arts aan u voorschrijft. Dit komt voor bij medicijnen waarvoor een octrooi geldt op de ziekte of klacht waar het middel voor wordt gebruikt. De fabrikant van het merkloze medicijn mag dit gebruik dan niet vermelden in de gedrukte bijsluiter. Op de pagina Vragen en antwoorden over gebruiksoctrooien en bijsluiters vindt u hierover meer informatie.

Bent u op zoek naar een bijsluiter?

Wilt u online de bijsluiter van uw medicijn opzoeken? Ga dan naar de CBG Geneesmiddeleninformatiebank en typ de naam van uw medicijn in. U vindt hier de bijsluiters van alle medicijnen met een handelsvergunning in Nederland.

Wilt u een bijwerking melden?

Ervaart u een bijwerking? Dan kunt u de bijwerking melden bij Lareb. Dit centrum geeft de bijwerking aan het CBG door. Het CBG zet die dan in de bijsluiter.