Extra informatie voor zorgverleners

In de verpakking van elk medicijn zit verplicht een patiëntenbijsluiter. Bijsluiters hebben als doel om het goed gebruik van medicijnen te stimuleren. Ze zijn afgeleid van de productinformatie voor zorgverleners, de samenvatting van de productkenmerken (SmPC).

U zoekt detailinformatie over een medicijn

Wil uw patiënt meer informatie? Geef dan de bijsluiter mee. Wilt u zelf meer informatie over een medicijn? Dan kunt u de productinformatie (SmPC) raadplegen. Hierin staan onder andere:

  • de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van werkzame bestanddelen;
  • de goedgekeurde indicatie;
  • de farmaceutische vorm;
  • de dosering en manier van toediening;
  • de contra-indicaties en speciale waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik;
  • de interacties;
  • de farmacodynamische en farmacokinetische eigenschappen.

De patiëntenbijsluiter bevat een groot deel van diezelfde informatie, op een patiëntvriendelijke manier geschreven.

U vindt zowel de SmPC als de patiëntenbijsluiter in de CBG Geneesmiddeleninformatiebank.

Verschillen tussen SmPC en patiëntenbijsluiter

Het CBG streeft ernaar om de productinformatie van soortgelijke producten zo veel mogelijk met elkaar te laten overeenkomen. Dat streeft het CBG ook na op Europees niveau. Jaarlijks wordt door de Europese autoriteiten gezamenlijk een lijst samengesteld van producten waarvoor de teksten van de SmPC en de patiëntenbijsluiter op elkaar worden aangesloten.

Soms komen de teksten in de productinformatie van middelen met dezelfde werkzame stof en indicatie toch niet overeen. Daar zijn verschillende redenen voor:

  • De vorm van het geneesmiddel wijkt af.
  • De dosering van het geneesmiddel wijkt af.
  • Er is verschil in verpakkingen en bewaarcondities.

In die gevallen accepteert het CBG dat de teksten van elkaar kunnen afwijken. Daarbij volgt het CBG de regels voor productinformatie en verpakking.