Elk medicijn kan bijwerkingen geven. Gebruikt u medicijnen en denkt u dat u mogelijk een bijwerking ervaart? Meld deze! Ook als u twijfelt of het een bijwerking is. Daarbij maakt het niet uit of de bijwerking al in de bijsluiter staat.

De bekende bijwerkingen spelen een belangrijke rol bij het besluit van het CBG of een medicijn op de markt mag komen. Ze spelen ook een rol bij de informatie in de bijsluiter hoe u het medicijn veilig kunt gebruiken.

Dus ervaart u een mogelijke bijwerking? Meld deze! Daarmee helpt u mee om het gebruik van medicijnen veiliger te maken. Overleg met uw arts of apotheker als u klachten heeft over uw gezondheid.

Hoe meldt u een bijwerking?

U meldt uw klacht bij Bijwerkingencentrum Lareb, via www.mijnbijwerking.nl

Let op! Lareb geeft geen persoonlijk advies. Daarvoor moet u naar uw arts of apotheker. Naast uzelf kan de arts of apotheker uw melding ook doorgeven.

Wat gebeurt er met uw melding?

1. Lareb registreert meldingen uit Nederland. Bijwerkingencentrum Lareb houdt alle mogelijke bijwerkingen uit Nederland bij en analyseert deze, in opdracht van het CBG. Relevante bijwerkingen geeft Lareb door aan het CBG.

2. CBG beoordeelt de meldingen. Komt een gemelde bijwerking werkelijk door het medicijn, of hoort het misschien bij de ziekte? Of komen uw klachten misschien door verkeerd gebruik van uw medicijn? Het CBG heeft de kennis en ervaring om dat te beoordelen. Daarvoor kijkt het ook naar meldingen uit andere landen. En het CBG stelt vragen aan de fabrikant. Komt een bijwerking inderdaad door het medicijn, dan komt het CBG in actie.

3. CBG neemt maatregelen. Als het nodig is, treft het CBG maatregelen om uw medicijn (nog) beter en veiliger te maken. Welke maatregelen dat zijn, hangt af van de ernst van de bijwerking en hoe vaak deze voorkomt. Er zijn verschillende maatregelen mogelijk, zoals:

  • aanpassing van de informatie in de bijsluiter
  • zorgen dat het medicijn alleen nog op recept verkrijgbaar is
  • een waarschuwing naar artsen en apothekers
  • in het uiterste geval een medicijn van de markt halen.

Bekende bijwerkingen ook melden

Bijwerkingen van uw medicijn die al bekend zijn, kunt u ook melden. Het is namelijk goed om zoveel mogelijk informatie hierover te verzamelen om de juiste maatregelen te kunnen nemen. U vindt alle bekende bijwerkingen in de bijsluiter.

Bijwerkingen van medicijnen zonder recept ook melden

Ja, ook die kunt u melden. Want elk medicijn kent bijwerkingen, dus ook middelen die zonder recept verkrijgbaar zijn bij de supermarkt, drogist of apotheek. Het risico op bijwerkingen bij deze medicijnen is meestal kleiner, als u de aanwijzingen in de bijsluiter en op de verpakking goed opvolgt. Lees daarom altijd goed de bijsluiter voor gebruik. Denkt u dat u een bijwerking heeft? Meld deze!

Medicijnen met zwarte driehoek: extra toezicht

Soms vindt u in de bijsluiter van een medicijn een omgekeerde zwarte driehoek met de tekst "Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring". Daarmee vraagt het CBG u extra te letten op bijwerkingen. En deze ook te melden.

CBG Geneesmiddeleninformatiebank

In de CBG Geneesmiddeleninformatiebank vindt u de meest recente versie van de bijsluiter van uw medicijn. Daarin kunt u ook zien of er extra maatregelen zijn genomen, en welke dat zijn.