Bijwerking melden

Gebruik je een of meerdere medicijnen en ervaar je een bijwerking? Dan is het belangrijk deze te melden. Ook als je twijfelt of het een bijwerking is. Of als de bijwerking al in de bijsluiter staat. Jouw melding helpt ons om het gebruik van medicijnen veiliger te maken.

We gebruiken allemaal wel eens medicijnen

Soms geven medicijnen bijwerkingen

Daarom is er streng toezicht op de veiligheid van medicijnen en vaccins

Krijg je last van een bijwerking?

Meld dit dan! www.mijnbijwerking.nl

Bijwerkingencentrum Lareb verzamelt en bekijkt alle meldingen

En als het nodig is, komt medicijnautoriteit CBG in actie

Samen voor veilig medicijngebruik

Meld jouw bijwerking via www.mijnbijwerking.nl

Waarom een bijwerking melden?

Voor een nieuw medicijn zijn de meeste bijwerkingen al bekend uit onderzoek. Deze bekende bijwerkingen zijn uitgebreid door ons beoordeeld en nemen we mee in de goedkeuring. Sommige bijwerkingen ontdekken we pas wanneer veel verschillende mensen een medicijn gebruiken. Het kan ook zijn dat bijwerkingen pas na langdurig gebruik van het medicijn ontstaan. Of er ontstaan bijwerkingen omdat een medicijn in combinatie met andere medicijnen wordt gebruikt. Daarom is het belangrijk om altijd jouw bijwerking te melden. Zo kunnen wij de veiligheid van een medicijn goed in de gaten houden en actie ondernemen wanneer nodig.

Wij bewaken de veiligheid van medicijnen niet alleen op basis van spontane meldingen van patiënten of zorgverleners. Medicijnbedrijven voeren regelmatig verplichte veiligheidsanalyses uit en moeten de uitkomsten hiervan aan ons melden. Ook bestaat er een internationale databank waar alle landen informatie over bijwerkingen van medicijnen in verzamelen.  

Zo meld je een bijwerking

Ervaar je bij het gebruik van uw medicijn een bijwerking? Dan kun je deze melden bij Bijwerkingencentrum Lareb, via www.lareb.nl. Lareb verzamelt, registreert en analyseert individuele meldingen, in opdracht van het CBG. Of het nu gaat om een medicijn op recept of uit de schappen van de drogist.
Bespreek de bijwerking ook altijd met jouw arts of apotheker. Zij kunnen je het beste adviseren over het verdere gebruik van jouw medicijn.

Wat gebeurt er met jouw melding?

Je hebt een bijwerking gemeld, en dan? Hieronder leggen we kort uit wat er met jouw melding gebeurt.

1. Lareb bekijkt en analyseert jouw melding
Bijwerkingencentrum Lareb verzamelt, registreert en analyseert elke binnengekomen melding. Relevante bevindingen bespreekt Lareb met ons.

2. Lareb en het CBG beoordeelt de bijwerkingen
Op basis van de bevindingen van Lareb, beoordelen wij vervolgens alle beschikbare informatie over de vermoedelijke bijwerkingen van het medicijn. Komt de bijwerking bijvoorbeeld daadwerkelijk door jouw medicijn, hoort de klacht bij de ziekte of komt de klacht mogelijk door verkeerd gebruik van jouw medicijn? Hierbij kijken we ook naar signalen uit andere landen, vervolgstudies naar het medicijn en wetenschappelijke literatuur. En stellen we de nodige vragen aan het medicijnbedrijf.

3. Het CBG neemt maatregelen
Komen de bijwerkingen daadwerkelijk door het medicijn? Dan bekijken we of het nodig is om maatregelen te nemen. En welke maatregel dan eventueel wordt genomen. Zo kunnen we bijvoorbeeld besluiten om:

  • de bijsluiter aan te passen,
  • een recept voor het medicijn verplicht te stellen
  • een waarschuwing over de bijwerking(en) te sturen naar artsen en apothekers, of
  • het medicijn van de markt te halen.

Welke maatregel wij uiteindelijk nemen, hangt onder andere af van de ernst van de bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen.

Meld bijwerkingen vooral voor medicijnen onder extra toezicht

Sommige medicijnen worden extra in de gaten gehouden. Je herkent deze medicijnen aan een omgekeerde zwarte driehoek met de tekst ‘Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring’. Juist voor deze medicijnen is het extra belangrijk dat je let op bijwerkingen en deze meldt. Zo krijgen we meer informatie over de veiligheid en mogelijke risico’s bij langer termijn gebruik.