Egotux 12,5 mg, 25 mg, 37,5 mg en 50 mg, harde capsules (sunitinib) - openbaar beoordelingsrapport bij weigering aanvraag

Dit was een aanvraag voor een generiek geneesmiddel, Egotux 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg en 50 mg, harde capsules. Het referentiegeneesmiddel voor dit middel is Sutent. Biologische gelijkwaardigheid aan het referentiemiddel kon niet worden aangetoond doordat er geen bio-equivalentie studie onder gevoede omstandigheden werd uitgevoerd. De decentrale procedure is afgesloten met een negatief besluit. Er is geen handelsvergunning verleend.