Werkzaamheid van coronavaccins

Als een vaccin goed werkt, maakt je lichaam antistoffen aan. Deze antistoffen zorgen ervoor dat je niet ziek wordt. Hoe zit het met de werkzaamheid van coronavaccins? Is de werking van het ene vaccin ‘beter’ dan het andere? En hoe lang blijven de vaccins hun werk doen?

Werkzaamheid van vaccins

Onder de werkzaamheid van de coronavaccins verstaan we de mate waarin een vaccin je beschermt tegen Covid-19. De werkzaamheid van de vaccins wordt uitgedrukt in een percentage. Zo blijkt uit onderzoek dat de vaccins Spikevax (Moderna) voor 94,1% en Comirnaty (Pfizer/BioNTech) voor 95% effectief zijn na twee vaccinaties. Vaxzevria (AstraZeneca) is 60% effectief na twee prikken en Jcovden (Janssen) is 67% effectief na één prik.

Heb je bijvoorbeeld twee coronavaccinaties van Pfizer gekregen, dan ben je voor 95% beschermd tegen ziek worden van corona. Er is dus minder kans op ernstig ziek worden, ziekenhuisopname of overlijden door corona. Zo’n twee weken na de laatste vaccinatie ben je helemaal beschermd. Let op: geen enkel vaccin beschermt voor 100%. Na vaccinatie kun je dus ook nog corona krijgen, maar je wordt waarschijnlijk minder ziek.

Bepalen van werkzaamheid

Tijdens de onderzoeken naar de werkzaamheid van de vaccins krijgt één groep van de deelnemers het vaccin, de andere groep krijgt een placebo (een nep-vaccin). Daarna bekijken de fabrikanten van de vaccins hoeveel mensen in beide groepen ziek werden van het coronavirus. Door de groepen met elkaar te vergelijken, berekenen de fabrikanten de percentages.

Beoordelen van werkzaamheid door CBG

CBG beoordeelt de werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit van de coronavaccins. Dit doet CBG in samenwerking met de collega’s in Europa binnen het Europees Medicijn Agentschap (EMA). Bij het beoordelen van de vaccins moet de balans positief zijn. Dat wil zeggen: de voordelen van de vaccins (de werkzaamheid) moeten opwegen tegen de nadelen (de bijwerkingen).

De percentages die we kennen, komen uit de klinische studies. Maar we blijven de werkzaamheid van de vaccins in de gaten houden. Ook nadat deze al op de markt zijn.