Coronavaccin Janssen (Jcovden)

Jcovden is een vectorvaccin van Janssen dat voorkomt dat u ziek wordt door het coronavirus. Het is goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie.

Wat is Jcovden?

Jcovden (voorheen: COVID-19 Vaccin Janssen) is een vaccin dat u beschermt tegen ziekte door het coronavirus. Het is bestemd voor volwassenen (van 18 jaar en ouder) en helpt het afweersysteem van uw lichaam om het coronavirus te herkennen.

Het coronavaccin van Janssen bestaat uit één prik. De bescherming tegen het coronavirus begint ongeveer 14 dagen na deze prik. De kans dat u ziek wordt is dan klein.

Hoe werkt het vaccin?

Jcovden is een vectorvaccin dat bestaat uit een bestaand, onschuldig verkoudheidsvirus (een adenovirus). Aan dit verkoudheidsvirus is een klein stukje genetische code zoals aanwezig in het coronavirus toegevoegd. Het verkoudheidsvirus is zo aangepast dat het zich niet meer kan vermenigvuldigen en geen ziekte veroorzaakt. Wel zorgt het ervoor dat het afweersysteem van het lichaam antistoffen en T-cellen aanmaakt tegen het spike-eiwit zoals aanwezig op het coronavirus. Komt het lichaam later nog eens in aanraking met het coronavirus, dan wordt het virus herkend en onschadelijk gemaakt.

Hoelang beschermt het vaccin tegen COVID-19?

Momenteel is nog niet bekend hoelang Jcovden bescherming biedt tegen COVID-19. Op dit moment staat vast dat de werkzaamheid gedurende tenminste de eerste 56 dagen hoog is. Over de bescherming na deze tijd wordt nog verder onderzoek gedaan in lopende studies. Daarnaast worden de deelnemers aan de fase 3 studie ook na goedkeuring en markttoelating van het vaccin verder gevolgd. In ieder geval gedurende twee jaar. Het vaccin zelf wordt in de dagelijkse praktijk net zo lang gevolgd als het op de markt blijft.

Voor wie is het vaccin bedoeld?

Het vaccin is goedgekeurd voor volwassenen van 18 jaar en ouder. Wie het vaccin krijgt, en wanneer, staat uitgelegd in het vaccinatieplan van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerking van het coronavaccin van Janssen is pijn op de prikplek. Daarnaast komen hoofdpijn, vermoeidheid, spierpijn en misselijkheid vaak voor (bij meer dan 1 op de 10 personen). Deze bijwerkingen zijn doorgaans niet ernstig, maar soms kunnen de klachten wel vervelend zijn. Ze verdwijnen meestal binnen een aantal dagen.

Heeft u last van bijwerkingen na vaccinatie? Meld deze dan bij Bijwerkingencentrum Lareb. De werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit van het coronavaccin van Janssen houden we, ook na markttoelating, goed in de gaten.

Standaard handelsvergunning

Het vaccin tegen COVID-19 van Janssen heeft sinds december 2022 een standaard handelsvergunning. Het coronavaccin van Janssen kreeg bij de eerste toelating in maart 2021 een handelsvergunning onder voorwaarden. De fabrikant heeft resultaten van lopende klinische onderzoeken ingediend en aanvullende informatie aangeleverd over de kwaliteit van het vaccin. De aangeleverde informatie laat zien dat de coronavaccins ernstige ziekte goed kunnen voorkomen.

Productinformatie en bijsluiter

Alle informatie over het coronavaccin van Janssen staat vermeld in de bijsluiter en de productinformatie voor zorgverleners. Deze vindt u terug op de website van het EMA en op de Geneesmiddeleninformatiebank. Daarnaast zijn ook de samenvatting van het beoordelingsrapport en het risicomanagement online inzichtelijk.