Coronavaccin Janssen (Jcovden)

Jcovden is een vectorvaccin van Janssen dat voorkomt dat u ziek wordt door het coronavirus. Het is onder voorwaarden goedgekeurd voor gebruik in alle Europese lidstaten.

Wat is Jcovden?

Jcovden (voorheen: COVID-19 Vaccin Janssen) is een vaccin dat u beschermt tegen ziekte door het coronavirus. Het is bestemd voor volwassenen (van 18 jaar en ouder) en helpt het afweersysteem van uw lichaam om het coronavirus te herkennen.

Het coronavaccin van Janssen bestaat uit één prik. De bescherming tegen het coronavirus begint ongeveer 14 dagen na deze prik. De kans dat u ziek wordt is dan klein.

Hoe werkt het vaccin?

Jcovden is een vectorvaccin dat bestaat uit een bestaand, onschuldig verkoudheidsvirus (een adenovirus). Aan dit verkoudheidsvirus is een klein stukje genetische code zoals aanwezig in het coronavirus toegevoegd. Het verkoudheidsvirus is zo aangepast dat het zich niet meer kan vermenigvuldigen en geen ziekte veroorzaakt. Wel zorgt het ervoor dat het afweersysteem van het lichaam antistoffen en T-cellen aanmaakt tegen het spike-eiwit zoals aanwezig op het coronavirus. Komt het lichaam later nog eens in aanraking met het coronavirus, dan wordt het virus herkend en onschadelijk gemaakt.

Werkzaamheid

Aan fase drie van de klinische studies naar het coronavaccin van Janssen deden ruim 44.000 deelnemers mee van 18 jaar en ouder. Tijdens dit onderzoek kreeg de helft van de deelnemers het vaccin toegediend en de andere helft een placebo. Uit deze klinische studies blijkt dat het vaccin van Janssen een werkzaamheid heeft van 67%. Dit betekent dat van de 100 mensen die zonder prik COVID-19 zouden krijgen, er na vaccinatie nog maar 33 mensen zijn die COVID-19 krijgen. 

Mensen met een minder goed werkend immuunsysteem (zoals mensen die chemotherapie krijgen of een orgaantransplantatie hebben gehad), zwangere vrouwen en kinderen waren niet meegenomen in de klinische studie.

Hoelang beschermt het vaccin tegen COVID-19?

Momenteel is nog niet bekend hoelang Jcovden bescherming biedt tegen COVID-19. Op dit moment staat vast dat de werkzaamheid gedurende tenminste de eerste 56 dagen hoog is. Over de bescherming na deze tijd wordt nog verder onderzoek gedaan in lopende studies. Daarnaast worden de deelnemers aan de fase 3 studie ook na goedkeuring en markttoelating van het vaccin verder gevolgd. In ieder geval gedurende twee jaar. Het vaccin zelf wordt in de dagelijkse praktijk net zo lang gevolgd als het op de markt blijft.

Voor wie is het vaccin bedoeld?

Het vaccin is goedgekeurd voor volwassenen van 18 jaar en ouder. Wie het vaccin krijgt, en wanneer, staat uitgelegd in het vaccinatieplan van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerking van het coronavaccin van Janssen is pijn op de prikplek. Daarnaast komen hoofdpijn, vermoeidheid, spierpijn en misselijkheid vaak voor (bij meer dan 1 op de 10 personen). Deze bijwerkingen zijn doorgaans niet ernstig, maar soms kunnen de klachten wel vervelend zijn. Ze verdwijnen meestal binnen een aantal dagen.

Heeft u last van bijwerkingen na vaccinatie? Meld deze dan bij Bijwerkingencentrum Lareb. De werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit van het coronavaccin van Janssen houden we, ook na markttoelating, goed in de gaten.

Productinformatie en bijsluiter

Alle informatie over het coronavaccin van Janssen staat vermeld in de bijsluiter en de productinformatie voor zorgverleners. Deze vindt u terug op de website van het EMA en op de Geneesmiddeleninformatiebank. Daarnaast zijn ook de samenvatting van het beoordelingsrapport en het risicomanagement online inzichtelijk.

Naast de bijsluiter en productinformatie voor zorgverleners, is er ook ‘Vaccin in het kort’. Een online overzicht waarin alle belangrijke informatie over het vaccin in begrijpelijke taal staat uitgelegd. Dit overzicht is een aanvulling of de officiële bijsluiter.