Coronavirus

Het coronavirus (COVID-19) is een nieuwe stam van het bestaande coronavirus. Deze stam is nog niet eerder bij mensen aangetroffen. Het uit zich in koorts en luchtwegklachten, zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking. Het nieuwe virus wijkt af van bekende coronavirussen bij mensen. Het virus kan van mens op mens overgedragen worden.