Coronavaccin Moderna (Spikevax)

Spikevax is een mRNA-vaccin van Moderna dat is ontwikkeld om te voorkomen dat u (ernstig) ziek wordt door het coronavirus. Het is onder voorwaarden goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie. 

Wat is Spikevax?

Spikevax is een coronavaccin van Moderna dat u beschermt tegen ziekte door het coronavirus. Het is goedgekeurd voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar en helpt het afweersysteem van uw lichaam om het coronavirus te herkennen.

Het coronavaccin van Moderna bestaat uit twee prikken. De tweede prik wordt vier weken na de eerste prik gegeven. Veertien dagen nadat u de tweede prik heeft gekregen, bent u maximaal beschermd tegen het coronavirus. De kans dat u (ernstig) ziek wordt is dan klein. 

Wat is het verschill tussen een derde prik en een boosterprik? 

Een derde prik is voor mensen met een verzwakt afweersysteem. Na twee prikken is een deel van deze groep namelijk nog onvoldoende beschermd tegen ernstige ziekte of sterfte door het coronavirus. Deze derde prik wordt 28 dagen na de tweede prik gegeven en maakt voor deze groep mensen daarom onderdeel uit van de basisvaccinatie. De derde prik heeft dezelfde dosering als de eerste en tweede prik.  

Een boosterprik wordt gegeven om het afweersysteem opnieuw te activeren als de bescherming na de basisvaccinatie is afgenomen. Bij Spikevax is de boosterprik de helft van de dosering van de basisvaccinatie.  

De boosterprik van Spikevax is goedgekeurd voor mensen vanaf 12 jaar. 

Hoe werkt het vaccin?

Het coronavaccin van Spikevax is een mRNA-vaccin, zoals dat heet. Het vaccin brengt hele kleine vetbolletjes in het lichaam met een stukje genetische code (mRNA) als het coronavirus. Dit mRNA wordt in het lichaam omgezet in spikeproteïnen, een eiwit van het virus. De stukjes van dit eiwit worden hiermee zichtbaar voor de afweercellen in het lichaam, waarna het antistoffen aanmaakt die het virus herkennen bij een besmetting. Komt u later in aanraking met het coronavirus? Dan wordt het virus onschadelijk gemaakt. 

Het vaccin wordt op natuurlijk wijze door het lichaam weer afgebroken en heeft geen invloed op het DNA of de vruchtbaarheid. 

Werkzaamheid

Het onderzoek naar het coronavaccin van Spikevax vond wereldwijd plaats onder ruim 30.000 deelnemers van 18 jaar en ouder. Ook ouderen boven de 65 jaar en mensen uit risicogroepen, zoals mensen met chronische longziektes, lever- of hartziektes en overgewicht, namen deel aan het onderzoek. Uit de klinische studies is gebleken dat het COVID-19 Vaccin Spikevax voor 94,1% werkzaam is. Dit betekent dat van de 100 mensen die zonder dit vaccin ziek zouden worden, er na vaccinatie nog maar 6 mensen COVID-19 krijgen. 

De effectiviteit van Spikevax werd ook onderzocht in een studie met ruim 3.000 kinderen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar. Uit de studie bleek dat Spikevax bij kinderen van 12-17 jaar zorgde voor een vergelijkbare afweerreactie als bij jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar. Daarnaast ontwikkelde geen enkel kind van de groep die het vaccin had gekregen COVID-19. Hieruit is geconcludeerd dat de werkzaamheid bij kinderen in deze leeftijdsgroep vergelijkbaar is met volwassenen. 

Aanvullend werd er een onderzoek gedaan onder kinderen van 6 tot 11 jaar oud. Het onderzoek in deze leeftijdsgroep toonde aan dat een halve dosering van Spikevax voor een vergelijkbare afweerreactie zorgde als een normale dosering bij jong volwassenen (18 tot 25 jaar). Dit werd gemeten aan de hand van het niveau van antilichamen tegen het coronavirus. Dit leidde tot de conclusie dat de werkzaamheid vergelijkbaar is met (jong)volwassenen.  

Verdere gegevens laten zien dat bij mensen met een verzakt immuunsysteem een extra dosis van het vaccin zorgt voor het aanmaken van extra antilichamen tegen COVID-19. Daarnaast blijkt uit studies dat een boosterprik na de basisvaccinatie ook de hoeveelheid antilichamen laat stijgen.   

Bescherming tegen nieuwe varianten

Omdat er inmiddels nieuwe varianten van COVID-19 zijn, worden de bestaande vaccins steeds aangepast. Het coronavaccin Spikevax (Moderna) is inmiddels aangepast en in deze variant ook goedgekeurd. Het nieuwe vaccin beschermt tegen zowel de originele variant van COVID-19 als tegen omikron-variant BA.1. Dit vaccin kan als booster (herhaalprik) worden gebruikt voor iedereen van 12 jaar en ouders, als deze mensen eerst twee prikken met het oorspronkelijke vaccin hebben gehad.

Standaard handelsvergunning

Het vaccin tegen COVID-19 Spikevax (Moderna) heeft sinds september 2022 een standaard handelsvergunning. Het coronavaccin Spikevax (Moderna) kreeg bij de eerste toelating eind 202 en begin 2021 een handelsvergunning onder voorwaarden. De fabrikant heeft resultaten van lopende klinische onderzoeken ingediend en aanvullende informatie aangeleverd over de kwaliteit van het vaccin. De aangeleverde informatie laat zien dat de coronavaccins ernstige zioekte goed kunnen voorkomen.

Hoelang beschermt het vaccin tegen COVID-19?

De duur van bescherming hangt niet alleen af van hoe hoog het niveau van antilichamen blijft over de tijd, maar ook of er nieuwe varianten circuleren waartegen de antilichamen minder effectief. De bescherming die de vaccins in de praktijk bieden wordt wereldwijd gevolgd, onder andere ook door het RIVM. Op deze manier kan men signaleren als de bescherming terug zou lopen en besluiten of er een extra booster aangeboden zou moeten worden en zo ja, aan wie. 

Voor wie is het vaccin bedoeld?

Het vaccin is geschikt voor volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder. Wie het vaccin krijgt, en wanneer, staat uitgelegd in het vaccinatieplan. De Gezondheidsraad adviseert het  het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de inzet van de coronavaccins.

Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen zijn roodheid, pijn en zwelling op de prikplek, vermoeidheid, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn en koude rillingen. Deze bijwerkingen zijn doorgaans niet ernstig, maar soms kunnen de klachten wel vervelend zijn. Daarbij zijn de bijwerkingen vergelijkbaar met die van veel andere vaccinaties, zoals de griepprik. Ook opgezette lymfklieren, misselijkheid en overgeven komen vaak voor.

Heeft u last van bijwerkingen na vaccinatie? Meld deze dan bij Bijwerkingencentrum Lareb. De werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit van het coronavaccin van Spikevax (voorheen: Moderna) houden we, ook na markttoelating, goed in de gaten.

Productinformatie

Alle informatie over COVID-19 Vaccin Spikevax staat vermeld in de bijsluiter en de productinformatie voor zorgverleners. Deze vindt u terug op de website van het EMA en in de Geneesmiddeleninformatiebank. Daarnaast zijn ook de samenvatting van het beoordelingsrapport en het risicomanagement online inzichtelijk.

Naast de bijsluiter en productinformatie voor zorgverleners, is er ook ‘Vaccin in het kort’. In dit online overzicht staat alle belangrijke informatie over het vaccin in begrijpelijke taal uitgelegd. Vaccin in het Kort is een aanvulling of de officiële bijsluiter.