Coronavaccins voor kinderen

Alle kinderen vanaf 5 jaar mogen inmiddels een coronavaccin halen. Het vaccin van Pfizer is goedgekeurd voor kinderen vanaf 5 jaar en het vaccin van Moderna voor kinderen vanaf 6 jaar. Hoe werken de vaccins bij kinderen? Krijgen zij hetzelfde vaccin als volwassenen? En welke bijwerkingen kunnen ze verwachten?


Kinderen van 5 t/m 11 jaar kunnen ook een vaccin krijgen tegen corona.
Maar hoe werkt dit vaccin eigenlijk?
En wat is het nut bij kinderen?
Nadat uw kind het vaccin heeft gekregen maakt het lichaam antistoffen aan.
Zo bouwt het lichaam bescherming op tegen het coronavirus.
Als uw kind hierna het virus krijgt, dan herkent het lichaam dit virus en wordt uw kind niet ziek of minder ziek.
Er is veel onderzoek gedaan naar hoe veilig het vaccin is voor kinderen.
Zo is het vaccin getest bij kinderen van 5 t/m 11 jaar.
Daaruit blijkt dat de voordelen van het vaccin groter zijn dan de risico’s.
Ook blijkt dat kinderen net zoveel antistoffen aanmaken als jongeren en volwassenen.
We verwachten dat het vaccin bij kinderen dus net zo goed werkt.
Meestal worden kinderen niet erg ziek door het coronavirus.
Maar heel soms krijgen kinderen een ernstige ziekte door corona.
Die ziekte heet MIS-C.
Bij deze ziekte reageert het lichaam van het kind te sterk op het coronavirus...
en dit zorgt voor een ontsteking in meerdere organen.
Sommige kinderen worden daarvoor opgenomen in het ziekenhuis.
Het coronavaccin maakt de kans op deze ernstige ziekte kleiner.
U bepaalt zelf of uw kind een prik krijgt.
Heeft u vragen over het coronavaccin voor kinderen?
Kijk dan op coronavaccinatie.nl of op onze websites.

Werking coronavaccins voor kinderen

Net als volwassenen krijgen kinderen twee prikken. Onderzoek laat zien dat de immuunreacties die de vaccins opwekken bij de jongeren en kinderen vergelijkbaar zijn met de reacties bij volwassenen.

Het immuunsysteem van kinderen en volwassenen werkt in de basis hetzelfde. De afweerreactie van jonge kinderen is wel sterker dan bij volwassenen. Voor de kinderen van 5 tot 12 jaar is daarom besloten om twee prikken met een kleinere hoeveelheid te geven. Bij Pfizer gaat het om een derde van de hoeveelheid die volwassenen krijgen: 10 microgram in plaats van 30 microgram per prik. Bij Moderna krijgen kinderen de helft van de hoeveelheid voor volwassenen: 50 microgram in plaats van 100 microgram per prik.

Vergroot afbeelding

Beoordeling van Pfizer voor kinderen

Het vaccin van Pfizer is onder voorwaarden goedgekeurd voor kinderen vanaf 5 jaar. De beoordeling van het vaccin voor de verschillende leeftijdsgroepen is los van elkaar gedaan. Per leeftijdsgroep is er onderzoek gedaan naar de werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit van het vaccin.

Kinderen vanaf 5 jaar
In het onderzoek bij kinderen van 5 tot 12 jaar die het echte vaccin kregen, bleek de aanmaak van antistoffen even goed als bij jongeren en volwassenen tussen 16 en 25 jaar. Daarom is de verwachting dat de werkzaamheid van het vaccin bij kinderen minimaal even goed is als bij (jong)volwassenen. 

In een deel van de studie, bij ongeveer 2.000 kinderen, is ook gekeken naar de effectiviteit tegen COVID-19. In deze groep kregen 1.305 kinderen het echte vaccin en 663 kinderen een nepvaccin, een placebo. Drie kinderen in deze studie die het echte vaccin kregen, werden ziek. Van de kinderen die het nepvaccin kregen, kregen 16 kinderen COVID-19. Dat betekent dat het vaccin in deze studie 90% effectief was bij kinderen van 5 tot 12 jaar oud.

Kinderen vanaf 12 jaar

2.260 kinderen van 12 tot 16 jaar deden mee aan het onderzoek. De helft kreeg het coronavaccin van BioNTech/Pfizer. De andere helft kreeg een nepvaccin (placebo). In de groep kinderen die het BioNTech/Pfizer-vaccin kregen, kreeg niemand COVID-19 na de tweede vaccinatie. In de groep kinderen met het nepvaccin (placebo) kregen 16 kinderen COVID-19. Uit het onderzoek bleek dus dat dit vaccin 100% werkzaam is bij kinderen. Als grote groepen kinderen het Pfizer-vaccin krijgen, zijn waarschijnlijk ongeveer 9 van de 10 kinderen beschermd tegen corona.

Beoordeling van Moderna voor kinderen

Het vaccin van Moderna is onder voorwaarden goedgekeurd voor kinderen vanaf 6 jaar. De beoordeling van het vaccin voor de verschillende leeftijdsgroepen is los van elkaar gedaan. Per leeftijdsgroep is er onderzoek gedaan naar de werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit van het vaccin.

Kinderen vanaf 6 jaar  

In het onderzoek bij kinderen van 6 tot 12 jaar die het vaccin kregen, bleek de aanmaak van antistoffen minstens even goed als bij (jong)volwassenen tussen 18 en 25 jaar. Daarom is de verwachting dat de werkzaamheid van het vaccin bij kinderen minimaal even goed is als bij (jong)volwassenen.

Kinderen vanaf 12 jaar

3.732 jongeren van 12 tot en met 17 jaar deden mee aan het onderzoek. Het grootste deel van deze groep (2.163 jongeren) kreeg het vaccin toegediend, de rest (1.073 jongeren) kreeg een nepvaccin (placebo). Geen van de jongeren die het echte vaccin kregen, kreeg daarna nog COVID-19. In de placebogroep kregen 4 jongeren COVID-19.

Vergroot afbeelding

Bijwerkingen

De meeste bijwerkingen bij kinderen zijn hetzelfde als de bijwerkingen bij (jong)volwassenen. Denk hierbij aan pijn op de prikplek, vermoeidheid, hoofdpijn, koorts en spierpijn. De klachten zijn meestal niet erg en gaan binnen een paar dagen weer over.

Myocarditis en pericarditis

In zeldzame gevallen kan na een prik met de coronavaccins van Pfizer of Moderna een ontsteking van de hartspier (myocarditis) en het hartzakje (pericarditis) ontstaan. Het is een zeer zeldzame bijwerking, die binnen 14 dagen kan ontstaan. Vaker na de tweede prik en vaker bij jongvolwassen mannen.

Klachten zijn bijvoorbeeld kortademigheid, pijn op de borst en hartkloppingen die soms onregelmatig zijn. De klachten gaan meestal vanzelf over of zijn met medicijnen goed te behandelen. Wie deze klachten heeft, moet contact opnemen met een arts. Het EMA en CBG roepen artsen en mensen die geprikt zijn op om te letten op de symptomen. De zeldzame bijwerkingen komen in de bijsluiters van de vaccins te staan. Net zoals bij volwassenen blijven we de deelnemers aan de klinische studies goed in de gaten houden.

Lange termijn risico’s

De verwachting is dat bij vaccins verreweg de meeste bijwerkingen op korte termijn optreden. Risico’s op de lange termijn denken we daarom niet tegen te komen. Het kan wel zo zijn dat een bijwerking optreedt na vaccinatie, maar dat een arts pas later vaststelt wat er aan de hand is. Die kans is echter klein. Uit ervaring met andere vaccins weten we dat de meeste bijwerkingen optreden in de dagen na de prik tot na vier tot zes weken na het prikken. De vaccins zetten je immuunsysteem dan aan het werk. Het vaccin verdwijnt uit je lichaam en je bent beschermd.

Voor goedkeuring is het vaccin op tienduizenden volwassenen en duizenden kinderen getest. Zo weten we hoe goed de vaccins werken en welke bijwerkingen er zijn. Dankzij grootschalig onderzoek weten we veel, maar zeldzame bijwerkingen of late bijwerkingen kunnen we niet volledig uitsluiten. Daarom blijven we natuurlijk opletten. We kijken goed naar alle mogelijke bijwerkingen die gevaccineerde mensen melden. En dat gebeurt in het buitenland ook door onze collega-autoriteiten. Samen houden we alles goed in de gaten en grijpen we in als dat nodig is.

Krijgen kinderen nu ook een oproep voor vaccinatie?

Kinderen van 12 tot 17 jaar kunnen een coronavaccin van Pfizer of Moderna krijgen. Deze leeftijdscategorie kan ook bij de GGD terecht voor een boosterprik. Kinderen van 5 tot 12 jaar kunnen een prik halen met het coronavaccin van Pfizer. Dat heeft de minister van Volksgezondheid besloten. Het coronavaccin van Moderna zal op advies van de Gezondheidsraad niet ingezet worden voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 

Het maken van een afspraak voor vaccinatie werkt hetzelfde als bij volwassenen via coronavaccinatie-afspraak.nl.