Coronavaccins voor kinderen

Alle volwassenen hebben inmiddels een oproep tot vaccinatie gehad en hebben één of twee prikken gekregen. Ook gezonde kinderen van 12 tot en met 17 jaar kunnen een coronavaccin krijgen. Dat heeft de Minister van Volksgezondheid besloten. De coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna zijn goedgekeurd voor vaccinatie van kinderen vanaf 12 jaar.

Coronavaccins voor kinderen

Coronavaccins voor kinderen vanaf 12 jaar

Het beoordelingscomité van EMA heeft de coronavaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna goedgekeurd voor gebruik bij kinderen vanaf 12 jaar. Het BioNTech/Pfizer vaccin was al eerder goedgekeurd voor volwassenen en kinderen vanaf 16 jaar en die van Moderna vanaf 18 jaar. CBG zit namens Nederland in het comité. Net als bij volwassenen gaat het om twee prikken, met 21 dagen ertussen voor het BioNTech/Pfizer vaccin en 28 dagen voor het Moderna vaccin. Veertien dagen na de tweede prik zijn kinderen maximaal  beschermd. Kinderen krijgen dezelfde hoeveelheid van het vaccin als volwassenen. Lees meer over BioNTech/Pfizer (Comirnaty) en Spikevax (Moderna).

Beoordeling van de coronavaccins voor kinderen

Beoordeling van Pfizer voor kinderen

Het Pfizer-vaccin voor kinderen is beoordeeld op werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit. 2260 kinderen van 12 tot 16 jaar deden mee aan het onderzoek. De helft kreeg het coronavaccin van Pfizer . De andere helft kreeg een placebo, een nepvaccin. In de groep kinderen die het Pfizer-vaccin kregen, kreeg niemand corona na de tweede vaccinatie. In de groep kinderen met het placebo, kregen 16 kinderen corona. Uit het onderzoek bleek dus dat het Pfizer-vaccin 100% werkzaam is bij kinderen. Als grote groepen kinderen het Pfizer-vaccin krijgen, zijn waarschijnlijk ongeveer 9 van de 10 kinderen beschermd tegen corona.

Beoordeling van Moderna voor kinderen

Het Moderna-vaccin is ook voor de leeftijdsgroep 12 tot en met 17 jaar zorgvuldig beoordeeld op werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit. De effecten van Spikevax (Moderna) zijn onderzocht bij 3.732 jongeren van 12 tot en met 17 jaar. Het grootste deel van deze groep (2.163 jongeren) kreeg het vaccin toegediend, de rest (1.073 jongeren) kreeg een nepvaccin (placebo). Geen van de jongeren die het echte vaccin kregen, kreeg daarna nog COVID-19. In de placebogroep kregen 4 jongeren COVID-19.

Groep geteste jongeren

De groep geteste jongeren lijkt met enkele duizenden misschien niet zo groot. De immuunreactie die door de vaccins werd opgewekt bij de jongeren was echter vergelijkbaar bij mensen tussen de 18 en 25 jaar die de prik kregen. Het immuunsysteem van een 12-jarige en bijvoorbeeld een 18-jarige zijn hetzelfde. Daarom kunnen we de betrouwbaarheid van het de vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna bij jongeren beoordelen door te kijken naar beide onderzoeken.

Goedkeuring onder voorwaarden

De coronavaccins zijn goedgekeurd onder voorwaarden. Er wordt daarom nog weleens gedacht dat de vaccins experimenteel zijn. Maar dit klopt niet. Alle goedgekeurde coronavaccins voldoen aan strenge eisen. De vaccins zijn in onderzoeken uitgebreid getest en er zijn geen stappen overgeslagen. We weten uit deze onderzoeken wat de werking van de vaccins is. En we weten welke bijwerkingen je zou kunnen krijgen en dat de kwaliteit in orde is. De voordelen van de coronavaccins (namelijk: niet ziek worden van het coronavirus) wegen op tegen de risico’s (de bijwerkingen).

Goedkeuring onder voorwaarden betekent dat fabrikanten de komende tijd nog extra onderzoeksrapporten moeten aanleveren. Het gebeurt vaker dat medicijnen of vaccins al op de markt zijn en er nog tests over een langere periode worden gedaan. De fabrikanten van de coronavaccins geven de komende tijd nog extra informatie over, bijvoorbeeld:

  • Bescherming tegen corona zonder klachten;
  • Bescherming tegen corona voor mensen met een lagere weerstand.

Lees meer over de veiligheid van de coronavaccins.

Lange termijn risico’s

De verwachting is dat bij vaccins verreweg de meeste bijwerkingen op korte termijn optreden. Risico’s op de lange termijn denken we daarom niet tegen te komen. Het kan wel zo zijn dat een bijwerking optreedt na vaccinatie, maar dat een arts pas later vaststelt wat er aan de hand is. Die kans is echter klein. Uit ervaring met andere vaccins weten we dat de meeste bijwerkingen optreden in de dagen na de prik tot na vier tot zes weken na het prikken. De vaccins zetten je immuunsysteem dan aan het werk. Het vaccin verdwijnt uit je lichaam en je bent beschermd.

Voor goedkeuring is het vaccin op tienduizenden volwassenen getest. Zo weten we hoe goed de vaccins werken en welke bijwerkingen er zijn. Dankzij grootschalig onderzoek weten we veel, maar zeldzame bijwerkingen of late bijwerkingen kunnen we niet volledig uitsluiten. Daarom blijven we natuurlijk opletten. We kijken goed naar alle mogelijke bijwerkingen die gevaccineerde mensen melden. En dat gebeurt in het buitenland ook door onze collega-autoriteiten. Samen houden we alles goed in de gaten en grijpen we in als dat nodig is.

Bijwerkingen

De meeste bijwerkingen bij kinderen vanaf 12 jaar zijn hetzelfde als de bijwerkingen bij (jong)volwassenen. Bijvoorbeeld,

  • Pijn op de prikplek
  • Vermoeidheid
  • Hoofdpijn
  • Koorts
  • Spierpijn.

De klachten waren meestal niet erg en verdwenen binnen een paar dagen.

Myocarditis en pericarditis

In zeldzame gevallen kan na een prik met de coronavaccins van Pfzier of Moderna een ontsteking van de hartspier (myocarditis) en het hartzakje (pericarditis) ontstaan. Het is een zeer zeldzame bijwerking, die binnen 14 dagen kan ontstaan. Vaker na de tweede prik en vaker bij jongvolwassen mannen.

Klachten zijn bijvoorbeeld kortademigheid, pijn op de borst en hartkloppingen die soms onregelmatig zijn. De klachten gaan meestal vanzelf over of zijn met medicijnen goed te behandelen. Wie deze klachten heeft, moet contact opnemen met een arts. Het EMA en CBG roepen artsen en mensen die geprikt zijn op om te letten op de symptomen. De zeldzame bijwerkingen komen in de bijsluiters van de vaccins te staan.

Extra veiligheidsrapport

De veiligheid en bijwerkingen van coronavaccins blijven we in de gaten houden. Voor volwassenen én kinderen. Fabrikanten van de coronavaccins moeten elke maand een extra veiligheidsrapport aan het EMA geven. In Nederland verzamelt Bijwerkingencentrum Lareb bijwerkingen van medicijnen en vaccins. Dus ook van de coronavaccins. Zien zij een opvallende mogelijk nieuwe bijwerking? Dan melden zij dit meteen bij CBG. Hoe het precies werkt, lees je bij Bijwerkingen.

Krijgen kinderen nu ook een oproep voor vaccinatie?

De vaccins van Pfizer en Moderna zijn goedgekeurd voor kinderen vanaf 12 jaar door CBG en EMA. Nadat een vaccin is goedgekeurd, komt de Gezondheidsraad met een advies aan de Minister van Volksgezondheid. De minister besluit of hij dit advies overneemt en bepaalt dan welke groep een vaccinatie-afspraak mag maken. Bij de adviezen houdt de Gezondheidsraad onder andere rekening met de balans van de werkzaamheid en bijwerkingen, de beschikbaarheid van vaccins en het aantal besmettingen met corona op dat moment.

De minister heeft het advies van de Gezondheidsraad met betrekking tot het vaccin van BioNTech/Pfizer overgenomen. Kinderen van 12 jaar tot en met 17 jaar kunnen dus een afspraak maken voor vaccinatie met dit vaccin, als zij dat willen. Het maken van een afspraak werkt hetzelfde als bij volwassenen, via Coronavaccinatie-afspraak.nl. Binnenkort volgt een advies over Spikevax (Moderna).

Handige links