Coronavaccin BioNTech/Pfizer (Comirnaty)

Comirnaty is een mRNA-vaccin van BioNTech/Pfizer dat voorkomt dat u (ernstig) ziek wordt door het coronavirus. Het is onder voorwaarden goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie. 

Wat is Comirnaty?

Comirnaty is een coronavaccin van BioNTech/Pfizer dat u beschermt tegen ziekte door het coronavirus. Het is bestemd voor volwassenen en kinderen van 5 jaar en ouder en helpt het afweersysteem van uw lichaam om het coronavirus te herkennen.

Het coronavaccin van BioNTech/Pfizer bestaat uit twee prikken. De tweede prik krijgt u minimaal drie en maximaal zes weken na de eerste prik. Zeven dagen na de tweede prik bent u maximaal beschermd tegen het coronavirus. De kans dat u (ernstig) ziek wordt is dan klein.

Wat is het verschil tussen een derde prik en een boosterprik? 

Een derde prik is voor mensen met een verzwakt afweersysteem. Na twee prikken is een deel van deze groep namelijk nog onvoldoende beschermd tegen ernstige ziekte of sterfte door het coronavirus. Deze derde prik maakt voor deze groep mensen daarom onderdeel uit van de basisvaccinatie, die voor de meeste mensen uit 1 of 2 prikken bestaat. De derde prik heeft dezelfde dosering als de eerste en tweede prik.  

Een boosterprik wordt gegeven om het afweersysteem opnieuw te activeren als de bescherming na de basisvaccinatie is afgenomen. Bij Comirnaty is de dosering van de boosterprik gelijk aan de prikken uit de basisvaccinatie.  

De boosterprik van het coronavaccin van Comirnaty is goedgekeurd voor mensen vanaf 12 jaar.


Nadat je het coronavaccin of het coronavirus hebt gehad kun je een boosterprik krijgen.
Maar wat is een boosterprik eigenlijk?
En is het voldoende veilig?
De boosterprik is een extra prik.
Na de eerste prik of prikken tegen corona heeft je lichaam antistoffen gemaakt tegen het coronavirus.
Deze antistoffen beschermen je tegen het coronavirus waardoor je niet ziek of minder ziek wordt.
Maar na een tijdje wordt het aantal antistoffen minder.
Daarom kun je een boosterprik krijgen.
Met deze prik maak je weer meer antistoffen aan.
Als je daarna het coronavirus krijgt, heb je een kleinere kans om erg ziek te worden...
of om in het ziekenhuis te worden opgenomen.
Iedereen vanaf 12 jaar kan een boosterprik krijgen.
De Rijksoverheid adviseert dat je de boosterprik kunt krijgen 3 maanden na je laatste vaccinatie...
of vanaf 3 maanden nadat je genezen bent van corona.
Er is niet alleen onderzocht hoe goed de boosterprik werkt, maar ook hoe veilig de boosterprik is.
Uit de onderzoeken blijkt dat de voordelen van de boosterprik groter zijn dan de risico’s...
en dat de kans op ernstige bijwerkingen heel klein is.
Ook nu veel mensen een boosterprik krijgen, wordt de veiligheid nog steeds goed in de gaten gehouden.
En mocht het toch nodig zijn, dan wordt er direct actie ondernomen.
Kijk dan op coronavaccinatie.nl of op onze websites.

Hoe werkt het vaccin?

Comirnaty is een zogenoemd mRNA-vaccin. Het brengt hele kleine vetbolletjes in het lichaam met een stukje genetische code (mRNA). Dit is dezelfde code die ook aanwezig is in het coronavirus. Dit mRNA wordt in het lichaam omgezet in spikeproteïnen, een eiwit van het virus. De stukjes van dit eiwit worden hiermee zichtbaar voor de afweercellen in het lichaam, die vervolgens antistoffen aanmaakt die het virus herkennen bij een besmetting. Komt u later in aanraking met het coronavirus? Dan wordt het virus onschadelijk gemaakt. 

Het vaccin wordt op natuurlijke wijze door het lichaam weer afgebroken en heeft geen invloed op het DNA of de vruchtbaarheid 

Werkzaamheid

Het Comirnaty-vaccin is uitgebreid onderzocht op veiligheid en werkzaamheid onder ruim 44.000 deelnemers van 16 jaar en ouder. Tijdens dit onderzoek kreeg de helft van de deelnemers het vaccin toegediend en de andere helft een placebo. Uit de klinische studies blijkt dat Comirnaty in 95% van de gevallen bescherming biedt tegen ziekte door het coronavirus. Dit betekent dat van de 100 mensen die zonder prik COVID-19 zouden krijgen, er na vaccinatie nog maar 5 mensen zijn die COVID-19 krijgen. Aan de klinische studies deden ook mensen mee die tot risicogroepen behoren, zoals mensen met longaandoeningen, diabetes en een hoge bloeddruk. Ook bij deze mensen is dezelfde werkzaamheid van 95% gezien. 

De effectiviteit van Comirnaty werd ook onderzocht in een aanvullend onderzoek met 2.260 kinderen in de leeftijd van 12 tot 15 jaar. Uit de studie bleek dat Comirnaty bij kinderen van 12 tot 15 jaar zorgde voor een vergelijkbare afweerreactie als bij jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot 25 jaar. Van alle kinderen uit het onderzoek die het vaccin kregen, ontwikkelde geen van hen COVID-19. Hieruit wordt geconcludeerd dat het vaccin net zo effectief is als bij volwassenen.  

Een andere studie met 2.000 kinderen van 5 tot 11 jaar toonde aan dat de afweerreactie na een prik met een lagere dosis van Comirnaty (10 microgram) vergelijkbaar was met die van de hogere dosis (30 microgram) bij jongvolwassenen. Van de 1.305 kinderen die het vaccin kregen, ontwikkelden slechts 3 kinderen COVID-19, vergeleken met 16 van de 663 kinderen uit de placebo groep. Op basis van deze gegevens kan worden geconcludeerd dat het vaccin bij deze leeftijdsgroep 90,7% effectief is.  

Verdere gegevens laten zien dat bij mensen met een verzwakt immuunsysteem een extra dosis van het vaccin zorgt voor het aanmaken van extra antilichamen tegen COVID-19. Daarnaast blijkt uit studies dat een boosterprik na de basisvaccinatie ook de hoeveelheid antilichamen laat stijgen bij mensen vanaf 18 jaar met een normaal werkend immuunsysteem. Tussentijdse werkzaamheidsgegevens, bestaande literatuur en gegevens uit de praktijk in Israël bieden ondersteunend bewijs voor dezelfde werkzaamheid van de boosterprik bij kinderen vanaf 12 jaar.  

Hoelang beschermt het vaccin tegen COVID-19?

De duur van bescherming hangt niet alleen af van hoe hoog het niveau van antilichamen blijft over de tijd, maar ook of er nieuwe varianten circuleren waartegen de antilichamen minder effectief. De bescherming die de vaccins in de praktijk bieden wordt wereldwijd gevolgd, onder andere ook door het RIVM. Op deze manier kan men signaleren als de bescherming terug zou lopen en besluiten of er een extra booster aangeboden zou moeten worden en zo ja, aan wie. 

Voor wie is het vaccin bedoeld?

Het vaccin is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar. Wie het vaccin krijgt, en wanneer, staat uitgelegd in het vaccinatieplan. De Gezondheidsraad adviseert het van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de inzet van de coronavaccins.

Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen van het coronavaccin van BioNTech/Pfizer zijn roodheid, zwelling en pijn op de prikplek. Dit komt vaak voor (bij meer dan 1 op de 10 mensen), maar verdwijnt ook weer na een aantal dagen. Ook spier- en gewrichtspijn kan voorkomen, net als vermoeidheid, koude rillingen en hoofdpijn. Deze bijwerkingen zijn vaak niet ernstig, maar de klachten kunnen  wel vervelend zijn.

Heeft u last van bijwerkingen na vaccinatie? Meld deze dan bij Bijwerkingencentrum Lareb. De werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit van het coronavaccin van BioNTech/Pfizer houden we, ook na markttoelating, goed in de gaten.

Productinformatie

Alle informatie over Comirnaty staat vermeld in de bijsluiter en de productinformatie voor zorgverleners. Deze vindt u terug op de website van het EMA en op de Geneesmiddeleninformatiebank. Daarnaast zijn ook de samenvatting van het beoordelingsrapport en het risicomanagement online inzichtelijk.

Naast de bijsluiter en productinformatie voor zorgverleners, is er ook ‘Vaccin in het kort’. In dit online overzicht staat alle belangrijke informatie over het vaccin in begrijpelijke taal uitgelegd. Vaccin in het Kort is een aanvulling of de officiële bijsluiter.