Coronavaccin BioNTech/Pfizer (Comirnaty)

Comirnaty is een mRNA-vaccin van BioNTech/Pfizer dat voorkomt dat u ziek wordt door het coronavirus. Het is onder voorwaarden goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie.

Wat is Comirnaty?

Comirnaty is een coronavaccin van BioNTech/Pfizer dat u beschermt tegen ziekte door het coronavirus. Het is bestemd voor volwassenen en kinderen van 5 jaar en ouder en helpt het afweersysteem van uw lichaam om COVID-19 te voorkomen.

Het coronavaccin van BioNTech/Pfizer bestaat uit twee prikken. De tweede prik krijgt u minimaal drie en maximaal zes weken na de eerste prik. Zeven dagen na de tweede prik bent u maximaal beschermd tegen het coronavirus. De kans dat u ziek wordt is dan klein.

Hoe werkt het vaccin?

Het coronavaccin van BioNTech/Pfizer is een zogenoemd mRNA-vaccin. Het brengt hele kleine vetbolletjes in het lichaam met een stukje genetische code (mRNA). Dit is dezelfde code die ook aanwezig is in het coronavirus. Dit mRNA wordt in het lichaam omgezet in spikeproteïnen, een eiwit van het virus. De stukjes van dit eiwit worden hiermee zichtbaar voor de afweercellen in het lichaam, die vervolgens antistoffen aanmaakt die het virus herkennen bij een besmetting. Komt u later in aanraking met het coronavirus? Dan wordt het virus onschadelijk gemaakt.

Het vaccin wordt op natuurlijk wijze door het lichaam weer afgebroken.

Werkzaamheid

Het Comirnaty-vaccin is uitgebreid onderzocht op veiligheid en werkzaamheid. Het onderzoek vond wereldwijd plaats en aan de klinische studies deden ruim 44.000 deelnemers mee van 16 jaar en ouder. Tijdens dit onderzoek kreeg de helft van de deelnemers het vaccin toegediend en de andere helft een placebo. Uit de klinische studies blijkt dat het coronavaccin van BioNTech/Pfizer in 95% van de gevallen bescherming biedt tegen ziekte door het coronavirus. Dit betekent dat van de 100 mensen die zonder prik COVID-19 zouden krijgen, er na vaccinatie nog maar 5 mensen zijn die COVID-19 krijgen.

Aan de klinische studies deden ook mensen mee die tot risicogroepen behoren, zoals mensen met longaandoeningen, diabetes en een hoge bloeddruk. Ook bij deze mensen is dezelfde werkzaamheid van 95% gezien.

Mensen met een minder goed werkend immuunsysteem (zoals mensen die chemotherapie krijgen of een orgaantransplantatie hebben gehad), zwangere vrouwen en kinderen waren niet meegenomen in de klinische studies.

Hoelang beschermt het vaccin tegen COVID-19?

We weten op dit moment dat de bescherming zo’n drie maanden na vaccinatie nog onverminderd hoog is. Het is nog niet bekend hoe lang deze bescherming zal blijven. Dit wordt nu uitvoerig onderzocht in de klinische studies en wordt ook na goedkeuring en markttoelating van het vaccin verder gevolgd, in ieder geval gedurende twee jaar.

Voor wie is het vaccin bedoeld?

Het vaccin is geschikt voor volwassenen, kinderen vanaf 5 jaar en voor ouderen boven de 65 jaar. Wie het vaccin krijgt, en wanneer, staat uitgelegd in het vaccinatieplan van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  

Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen van het coronavaccin van BioNTech/Pfizer zijn roodheid, zwelling en pijn op de plek waar u de prik heeft gekregen. Dit komt vaak voor (bij meer dan 1 op de 10 mensen), maar verdwijnt ook weer na een aantal dagen.  Ook spier- en gewrichtspijn kan voorkomen, net als vermoeidheid, koude rillingen en hoofdpijn. Deze bijwerkingen zijn doorgaans niet ernstig, maar soms kunnen de klachten wel vervelend zijn.

Heeft u last van bijwerkingen na vaccinatie? Meld deze dan bij Bijwerkingencentrum Lareb. De werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit van het coronavaccin van BioNTech/Pfizer houden we, ook na markttoelating, goed in de gaten.

Productinformatie

Alle informatie over Comirnaty staat vermeld in de bijsluiter en de productinformatie voor zorgverleners. Deze vindt u terug op de website van het EMA en op de Geneesmiddeleninformatiebank. Daarnaast zijn ook de samenvatting van het beoordelingsrapport en het risicomanagement online inzichtelijk.

Naast de bijsluiter en productinformatie voor zorgverleners, is er ook ‘Vaccin in het kort’. In dit online overzicht staat alle belangrijke informatie over het vaccin in begrijpelijke taal uitgelegd. Vaccin in het Kort is een aanvulling of de officiële bijsluiter.