COVID-19 Vaccin AstraZeneca

Het COVID-19 vaccin van AstraZeneca is een vectorvaccin dat is ontwikkeld om ziekte als gevolg van het coronavirus te voorkomen. Het is goedgekeurd voor gebruik in de hele Europese Unie.

Het COVID-19 Vaccin AstraZeneca beschermt tegen het coronavirus. Het is bestemd voor volwassenen (van 18 jaar en ouder) en helpt het afweersysteem van het lichaam om de ziekte COVID-19 te voorkomen.

Het vaccin bestaat uit twee prikken, waarbij de tweede prik vanaf 4 tot en met 12 weken na de eerste prik gegeven wordt. Voor optimale bescherming tegen ziekte als gevolg van het coronavirus is de tweede dosis noodzakelijk.

Hoe werkt het?

Dit coronavaccin is een zogenoemd vectorvaccin. Bij een vectorvaccin wordt gebruik gemaakt van een bestaand, onschuldig verkoudheidsvirus (een adenovirus), waar een klein stukje van de genetische code van het coronavirus aan wordt toegevoegd. De vector, zoals we het dan noemen, wordt zo aangepast dat hij zich niet meer kan vermenigvuldigen en geen ziekte veroorzaakt. Wel stimuleert de vector het afweersysteem om antistoffen aan te maken tegen het spike-eiwit van het coronavirus. Komt het lichaam later nog eens in aanraking met het coronavirus? Dan wordt het virus herkend en maakt het lichaam meteen antistoffen aan.

Studies: werkzaamheid

Het Europese Medicijnagentschap EMA heeft op 29 januari 2021 een positief advies afgegeven voor dit coronavaccin van AstraZeneca, waarna de Europese Commissie een voorwaardelijke handelsvergunning afgeeft. Het positief advies betekent dat de voordelen van het vaccin groter zijn dan de nadelen. Het vaccin is onderzocht in enkele klinische studies in het Verenigd Koninkrijk en Brazilië. Het onderzoek vond plaats onder bijna 24.000 deelnemers van 18 jaar en ouder. Daaruit is gebleken dat de werkzaamheid van het het vaccin 60% is. Dit betekent dat als er zonder vaccinatie 100 mensen ziek zouden zijn, er met dit vaccin nog maar 40 ziek worden.

Het vaccin is niet goedgekeurd voor kinderen. Er zijn momenteel geen data beschikbaar over de werkzaamheid en veiligheid bij kinderen. Zwangere vrouwen zijn uitgesloten uit de klinische studies. Er is daarom geen inzicht in de veiligheid bij die doelgroep, het is aan de voorschrijver om een risicoafweging te maken.

Voor mensen van 55 jaar en ouder zijn nog niet genoeg resultaten beschikbaar om conclusies te trekken over de mate van effectiviteit van dit vaccin voor deze groep. Wel is er betrouwbare informatie dat het vaccin veilig is voor deze doelgroep. Gebaseerd op ervaringen met andere vaccins, is te verwachten dat het vaccin ook in deze groep bescherming biedt.

Lees meer over de studies die zijn uitgevoerd met dit vaccin op de website van het EMA of lees de bijsluiter op de Geneesmiddeleninformatiebank van het CBG.

Studies: bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen van het COVID-19 vaccin van AstraZeneca zijn gevoeligheid en pijn op de plek van de prik. Deze milde bijwerkingen komen vaak voor, maar verdwijnen ook na een aantal dagen. Ook spierpijn kan voorkomen, net als vermoeidheid, verhoging en koorts, koude rillingen, gewrichtspijn en misselijkheid. 

Lees de bijsluiter van dit vaccin voor een volledig overzicht van bijwerkingen.

Krijgt u last van bijwerkingen, meld deze dan bij Bijwerkingencentrum Lareb. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit vaccin.