Handelsvergunning > Procedures handelsvergunning

Als het CBG een geneesmiddel heeft beoordeeld en overgaat tot registratie dan wordt er een handelsvergunning verstrekt. Er zijn twee handelsvergunningen die kunnen worden aangevraagd voor een geneesmiddel: een nationale handelsvergunning of een Europese handelsvergunning. Er zijn drie verschillende procedures via welke er een handelsvergunning kan worden verkregen: de nationale procedure, de centrale procedure en de wederzijdse erkenningsprocedure.