Line extension aanvraag

Een line extension is een handelsvergunning op naam van dezelfde handelsvergunninghouder, waarbij bijvoorbeeld de farmaceutische vorm en/of sterkte verschilt van één of meer andere geneesmiddelen waarvoor deze handelsvergunninghouder al een handelsvergunning heeft. 

Voor een line extension is dus een aparte aanvraag voor een handelsvergunning nodig, en de houder van die handelsvergunning is dezelfde als bij de andere producten in de 'lijn'.

Dossiereisen voor line extensions worden beschreven in Europese Guidelines.