Gewijzigde aanvraagformulieren en uitnodiging enquête Diergeneesmiddeleninformatiebank

Sinds 28 januari 2022 is de Nieuwe Verordening Diergeneesmiddelen een feit. Deze Verordening heeft ook gevolgen voor verschillende aanvraagformulieren. De afgelopen maanden zijn er daarom meerdere aanvraagformulieren aangepast. 

Aanvraagformulieren

De volgende aanvraagformulieren zijn recent aangepast:

 • Invoerverklaring onder de cascaderegeling
  Onder de Verordening Diergeneesmiddelen zijn de regels met betrekking tot de cascade enigszins aangepast. Meer informatie hierover vindt u hier.

  Een dierenarts mag in uitzonderlijke gevallen een dier behandelen met een diergeneesmiddel dat in een derde land toegelaten is voor dezelfde diersoort en dezelfde indicatie. Hiervoor is echter een invoerverklaring nodig. Hiermee worden de autoriteiten in het land van uitvoer en het land van invoer (Nederland) geïnformeerd over de legale basis van de activiteit.

  Een invoerverklaring vraagt u aan via het formulier: 
  Aanvraagformulier invoerverklaring cascade
   
 • Register internethandel diergeneesmiddelen
  Sinds 28 januari 2022 geldt dat kleinhandelaren die naast de verkoop van diergeneesmiddelen vanuit een winkelruimte ook een website voor de verkoop van diergeneesmiddelen hebben (of willen opzetten) er specifieke eisen gelden. Meer informatie hierover vindt u hier.

  Aanmelding voor het register internethandel diergeneesmiddelen doet u via het formulier:
  Inventarisatie webshops t.b.v. kleinhandel op afstand in diergeneesmiddelen

  NB: Binnenkort volgt een nieuw formulier, waarin aanvullende informatie gevraagd wordt en waarin ook  dierenartsen en apothekers zich kunnen aanmelden.
   
 • Grondstoffenregister van diergeneesmiddelen
  Sinds 28 januari 2022 geldt dat een importeur, fabrikant en/of distributeur werkzame stoffen moet aanmelden bij het Bureau Diergeneesmiddelen (ipv bij Farmatec) als deze als grondstof in diergeneesmiddelen kunnen worden gebruikt. Meer informatie hierover vindt u hier.

  Aanmelding voor het grondstoffenregister van diergeneesmiddelen doet via het formulier:
  Aanvraagformulier voor aanmelding grondstoffenregister van diergeneesmiddelen
   
 • Verschillende soorten certificaten
  Informatie over de certificaten die u bij het Bureau Diergeneesmiddelen aan kunt vragen vindt u hier. Naast de gebruikelijke certificaten kunt u nu ook enkele minder vaak voorkomende certificaten bij ons aanvragen. Dit doet u via het formulier:
  Aanvraagformulier verschillende soorten certificaten
   
 • Vergunning voor de kleinhandel, groothandel en vervaardiging van diergeneesmiddelen
  Meer informatie over de vergunning soorten vindt u hier.

  Een vergunning voor de kleinhandel in diergeneesmiddelen vraagt u aan via het formulier: Aanvraagformulier voor een vergunning voor de kleinhandel van diergeneesmiddelen

  Een vergunning voor de groothandel van diergeneesmiddelen vraagt u aan via het formulier: Aanvraagformulier voor een vergunning voor de groothandel van diergeneesmiddelen

  Een vergunning voor de vervaardiging van diergeneesmiddelen vraagt u aan via het formulier: 
  Aanvraagformulier voor een vergunning voor de vervaardiging van diergeneesmiddelen

Naast de aangepaste formulieren zijn er op dit moment ook nog enkele formulieren in ontwikkeling. Het gaat om de volgende formulieren:

 • Parallelhandel in diergeneesmiddelen
  De tekst over parallelhandel in diergeneesmiddelen is recent gewijzigd en vindt u hier. Het aanvraagformulier parallelhandel in diergeneesmiddelen wordt in juli in gebruik genomen. Wij vragen u daarom tot juli te wachten met het doen van een aanvraag. 
 • Aanvraag voor specifieke gezelschapsdieren
  De tekst over de aanvraag voor specifieke gezelschapsdieren is recent gewijzigd en vindt u hier. Naar verwachting kan vanaf begin 2023 een aanvraag voor een diergeneesmiddel, bestemd voor een specifiek gezelschapsdier, worden ingediend.

Enquête Diergeneesmiddeleninformatiebank

Alle goedgekeurde SPC’s etiketten en bijsluiters van in Nederland toegelaten diergeneesmiddelen zijn te vinden in de Diergeneesmiddeleninformatiebank van het Bureau Diergeneesmiddelen

Het Bureau Diergeneesmiddelen doet op dit moment een onderzoek in de vorm van een enquête om meer inzicht te krijgen in het gebruik van de Diergeneesmiddeleninformatiebank.

Wilt u de enquête invullen? Dan stellen wij dit zeer op prijs. Het invullen van de enquête duurt maximaal 5 minuten.
 

Aanvullende nieuwsroute 

Uit de informatie die wij binnenkrijgen via onze enquête die wij hebben gehouden na afloop van de VMR informatiebijeenkomsten blijkt dat u vooral geïnformeerd wilt blijven over praktische zaken. 

Echter niet alle informatie die wij beschikbaar hebben of krijgen is geschikt om als nieuwsbericht op onze website te publiceren. Korte praktische informatie kunnen wij daar niet publiceren. Ook mails die wij bijvoorbeeld van de EMA krijgen met het verzoek om door te sturen kunnen wij lastig verwerken op onze website. Daarom vragen wij uw toestemming om u af en toe te mailen als wij korte praktische zaken aan u te melden hebben. Wij mailen u alleen maar als er aanleiding toe is. 

Wilt u zich aanmelden voor deze aanvullende nieuwsroute?  

In dat geval verzoeken wij u om toestemming te geven via dit toestemmingsformulier. U wordt dan opgenomen in de verzendlijst.

Wilt u niet langer dat wij uw contactgegevens bewaren?   

Heeft u zich eerst opgegeven maar heeft u zich bedacht? In dat geval kunt u zich afmelden via de afmeldingslink die ieder informatiebericht bevat. Wij verwijderen u dan uit de verzendlijst.

Hoe houden wij u verder op de hoogte? 

De berichten die wij via de informatiemails zullen versturen vervangen niet de belangrijkste vorm van communicatie met u als achterban, deze loopt namelijk via de website. Houd u daarom onze website in de gaten. Belangrijk nieuws blijven wij melden via nieuwsberichten. U kunt zich op deze Nieuwsberichten abonneren via Abonneren op nieuws van Diergeneesmiddelen. Daarnaast kunt u zich ook abonneren op updates van nieuwe documenten via Abonneren op documenten van Diergeneesmiddelen.

Heeft u nog aanvullende vragen? 

Neemt u dan contact met ons op via ons contactformulier.