Gewijzigde aanvraagformulieren en uitnodiging enquête Diergeneesmiddeleninformatiebank

Sinds 28 januari 2022 is de Nieuwe Verordening Diergeneesmiddelen een feit. Deze Verordening heeft ook gevolgen voor verschillende aanvraagformulieren. De afgelopen maanden zijn er daarom meerdere aanvraagformulieren aangepast. 

Aanvraagformulieren

De volgende aanvraagformulieren zijn recent aangepast:

Naast de aangepaste formulieren zijn er op dit moment ook nog enkele formulieren in ontwikkeling. Het gaat om de volgende formulieren:

  • Parallelhandel in diergeneesmiddelen
    De tekst over parallelhandel in diergeneesmiddelen is recent gewijzigd en vindt u hier. Het aanvraagformulier parallelhandel in diergeneesmiddelen wordt in juli in gebruik genomen. Wij vragen u daarom tot juli te wachten met het doen van een aanvraag. 
  • Aanvraag voor specifieke gezelschapsdieren
    De tekst over de aanvraag voor specifieke gezelschapsdieren is recent gewijzigd en vindt u hier. Naar verwachting kan vanaf begin 2023 een aanvraag voor een diergeneesmiddel, bestemd voor een specifiek gezelschapsdier, worden ingediend.

Enquête Diergeneesmiddeleninformatiebank

Alle goedgekeurde SPC’s etiketten en bijsluiters van in Nederland toegelaten diergeneesmiddelen zijn te vinden in de Diergeneesmiddeleninformatiebank van het Bureau Diergeneesmiddelen

Het Bureau Diergeneesmiddelen doet op dit moment een onderzoek in de vorm van een enquête om meer inzicht te krijgen in het gebruik van de Diergeneesmiddeleninformatiebank.

Wilt u de enquête invullen? Dan stellen wij dit zeer op prijs. Het invullen van de enquête duurt maximaal 5 minuten.
 

Aanvullende nieuwsroute 

Uit de informatie die wij binnenkrijgen via onze enquête die wij hebben gehouden na afloop van de VMR informatiebijeenkomsten blijkt dat u vooral geïnformeerd wilt blijven over praktische zaken. 

Echter niet alle informatie die wij beschikbaar hebben of krijgen is geschikt om als nieuwsbericht op onze website te publiceren. Korte praktische informatie kunnen wij daar niet publiceren. Ook mails die wij bijvoorbeeld van de EMA krijgen met het verzoek om door te sturen kunnen wij lastig verwerken op onze website. Daarom vragen wij uw toestemming om u af en toe te mailen als wij korte praktische zaken aan u te melden hebben. Wij mailen u alleen maar als er aanleiding toe is. 

Wilt u zich aanmelden voor deze aanvullende nieuwsroute?  

In dat geval verzoeken wij u om toestemming te geven via dit toestemmingsformulier. U wordt dan opgenomen in de verzendlijst.

Wilt u niet langer dat wij uw contactgegevens bewaren?   

Heeft u zich eerst opgegeven maar heeft u zich bedacht? In dat geval kunt u zich afmelden via de afmeldingslink die ieder informatiebericht bevat. Wij verwijderen u dan uit de verzendlijst.

Hoe houden wij u verder op de hoogte? 

De berichten die wij via de informatiemails zullen versturen vervangen niet de belangrijkste vorm van communicatie met u als achterban, deze loopt namelijk via de website. Houd u daarom onze website in de gaten. Belangrijk nieuws blijven wij melden via nieuwsberichten. U kunt zich op deze Nieuwsberichten abonneren via Abonneren op nieuws van Diergeneesmiddelen. Daarnaast kunt u zich ook abonneren op updates van nieuwe documenten via Abonneren op documenten van Diergeneesmiddelen.

Heeft u nog aanvullende vragen? 

Neemt u dan contact met ons op via ons contactformulier.