Bezit van grondstoffen

Heeft u een substantie in uw bezit (zowel op papier als fysiek) die een werkzame stof bevat met anabole, anti-infectieuze, anti-parasitaire, anti-inflammatoire, hormonale of psychotrope eigenschappen dat als diergeneesmiddel kan worden toegepast? Dan heeft u hiervoor een registratie nodig  (zie artikel 68 van richtlijn 2001.82.EG en art. 4.1. van het Besluit diergeneesmiddelen).

Belang van registratie

In de Europese Unie kunnen niet toegelaten diergeneesmiddelen in het legale circuit terecht komen. Dit kunnen producten zijn die illegaal zijn vervaardigd, minderwaardige bestanddelen bevatten, helemaal geen bestanddelen bevatten of verkeerd gedoseerde bestanddelen bevatten. Daarom kunnen ze een bedreiging vormen voor de volks- en/of diergezondheid. Om deze problemen te bestrijden is in de Europese Richtlijn 2001/82/EU vastgesteld dat alleen geregistreerde fabrikanten en verdelers van bepaalde werkzame substanties hierover mogen beschikken.

Registratieplicht

Wanneer u in het bezit bent van bovengenoemde substantie(s) moet u zich aanmelden bij Farmatec. Farmatec is een onderdeel van het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Bij uw aanmelding  moet u aangeven met welke categorie van werkzame substanties handelingen of activiteiten plaatsvinden. Bij uw aanmelding moet u ook een actueel uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel meesturen.

De regelgeving verplicht daarnaast dat een gedetailleerde administratie bijgehouden wordt over alle transacties met genoemde werkzame substanties. Deze administratie moet tenminste drie jaar voor inspectie door bevoegde autoriteiten ter beschikking blijven.

Vrijgeven van Actief Product Ingrediënt (API) volgens de EU Farmacopee

Volgens de huidige richtlijnen moet het API voldoen aan de versie van de EU Farmacopee die geldt op het moment dat de API wordt gebruikt voor bereiding van het (dier)geneesmiddel. Als fabrikant heeft u voldoende tijd om te anticiperen op een Farmacopee-wijziging omdat deze minimaal een jaar van tevoren publiekelijk wordt aangekondigd.

Bovenstaande regel geldt zowel voor fabrikanten van geneesmiddelen voor mensen als veterinaire geneesmiddelen.

Aanmelden

Aanmelding kan via Farmatec. Uw aanmelding wordt bij Farmatec verder verwerkt. Heeft u aanvullende vragen?  Neemt u dan contact op met Farmatec.

Op de website van de IGJ vindt u meer informatie over goede distributiepraktijken (GDP) en API.