Interactie tussen kruiden en medicijnen: uitleg voor zorgverleners

Kruidenmiddelen kunnen soms een interactie geven met medicijnen. Veel mensen gebruiken naast geneesmiddelen ook kruidensupplementen, kruidengeneesmiddelen of homeopathische geneesmiddelen. Krijgt een patiënt klachten van een geneesmiddel? Houd dan in gedachten dat kruidenmiddelen een rol kunnen spelen.

Uit onderzoek van het CBG blijkt dat veel mensen naast hun (voorgeschreven) geneesmiddelen ook gebruik maken van kruidenmiddelen. De meeste mensen melden niet bij hun arts of apotheker dat ze ook kruidenmiddelen gebruiken. Veel patiënten realiseren zich niet dat het combineren van geneesmiddelen en kruidenmiddelen soms tot wisselwerking kan leiden. 

In de ‘Weet wat je slikt’ campagne willen het CBG en de NVWA daarom patiënten bewuster maken van de mogelijke risico’s van het combineren van medicijnen met deze kruidenmiddelen. De campagne is onder andere te zien in drogisterijen en wachtkamers van zorgpraktijken. Verschillende campagnematerialen zijn op onze website te downloaden of in gedrukte vorm kosteloos opvraagbaar. 
 

Meer informatie?

Heb je nog vragen of wil je meer informatie over de campagne en de campagnematerialen? Neem dan contact met ons op via communicatie@cbg-meb.nl