Interactie informatie voor artsen en apothekers

Ernst van mogelijke interacties: Rode zonnehoed met medicijnen

Ernst van mogelijke interacties: Rode zonnehoed met medicijnen
Maximale risico
Darunavir (J05)0
Debrisoquine (C02)0
Dextromethorphan (R05)0
Digoxin (C01)0
Lopinavir (J05)0
Midazolam (N05)0
Ritonavir (J05)0
Tolbutamide (A10)0
Warfarine* (B01)0

0: Geen ongemak
1: Kortdurend ongemak (minder dan 2 dagen) zonder blijvende effecten
2: Langdurig ongemak (tussen 2 en 7 dagen) zonder blijvende effecten
3: Blijvende effecten of invaliditeit
4: Falen van (op korte of lange termijn) levensreddende therapie en/of overlijden

* In Nederland geen handelsvergunning toegekend.

Brontabel als csv (200 bytes)

Kruidenpreparaten met rode zonnehoed kunnen een effect hebben op de hoeveelheid van een geneesmiddel in het lichaam omdat ze een remmend effect hebben op cytochroom P450 (CYP) 1A2, CYP2C9 en CYP3A4 in de darmen maar ook een inducerend effect op CYP3A4 in de lever.

Resultaten van onderzoeken bij de mens in relatie tot het effect op de CYP activiteit zijn niet eenduidig. Een remmend effect van kruidenpreparaten met rode zonnehoed werd gevonden op CYP1A2, CYP2C9 en CYP3A4 in de darmen en inducerend op CYP3A4 in de lever. Echter, in één onderzoek konden geen effecten worden aangetoond op CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1 en CYP3A4 en ook niet op de transporters P‑glycoproteïne, OATP1A2, OATP1B1, en OATP2B1. In in vitro experimenten hadden kruidenpreparaten met zonnehoed een (zwak) remmend effect op CYP1A2, CYP2D6 en CYP3A4 en op P‑glycoproteïne.

Dit kan als gevolg hebben dat de plasmaspiegel van een geneesmiddel hoger of lager wordt afhankelijk van welke CYP betrokken is.

Er zijn geen klinisch relevante effecten gemeld als gevolg van het gelijktijdig gebruik van kruidenpreparaten met rode zonnehoed en geneesmiddelen. Echter voor geneesmiddelen met een smal therapeutisch raam is voorzichtigheid geboden indien die door CYP1A2 en/of CYP2C9 worden gemetaboliseerd. Daarnaast is ook voorzichtigheid geboden in combinatie met geneesmiddelen met een lage biobeschikbaarheid door CYP3A4-metabolisme in de darmen. Voor deze geneesmiddelen kunnen de plasmaspiegels hoger worden omdat kruidenpreparaten met zonnehoed CYP3A4 in de darmen kunnen remmen.

Voor wat betreft mogelijke geneesmiddel interacties lijkt er geen reden te zijn om te adviseren het gebruik van kruidenpreparaten met rode zonnehoed niet te starten of te stoppen in combinatie met andere geneesmiddelen. De combinatie met geneesmiddelen met een smal therapeutisch raam die gemetaboliseerd worden door CYP1A2 en/of CYP2C9 of een lage biobeschikbaarheid door CYP3A4-metabolisme in de darmen (bijvoorbeeld verapamil, cyclosporine en tacrolimus) wordt echter afgeraden.

Referenties

  • Colalto C. Herbal interactions on absorption of drugs: Mechanisms of action and clinical risk assessment. Pharmacol Res 2010;62(3):207-227.
  • EMA-HMPC (2017). Final European Union herbal monograph on Echinacea purpurea (L.) Moench, radix. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/herbal/echinaceae-purpureae-radix
  • Hermann R, von Richter O. Clinical evidence of herbal drugs as perpetrators of pharmacokinetic drug interactions. Planta Medica 2012;78(13):1458-1477.
  • Izzo AA, Ernst E. Interactions between herbal medicines and prescribed drugs: an updated systematic review. Drugs 2009;69(13):1777-1798.
  • Natural Standard.
  • Shi S, Klotz U. Drug interactions with herbal medicines. Clin Pharmacokinetics 2012;51(2):77-104.
  • Sinz M, Wallace G, Sahi J. Current industrial practices in assessing CYP450 enzyme induction: preclinical and clinical. AAPS J 2008;10(2):391-400.
  • WHO (1999). WHO Monographs on Selected Medicinal Plants - Volume 1. http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js2200e/18.html#Js2200e.18
  • RIVM 2015. Een deel van het onderzoek naar de interacties is door het RIVM uitgevoerd in opdracht van de NVWA.