Interactie informatie voor artsen en apothekers

Ernst van mogelijke interacties: Valeriaan met medicijnen

Ernst van mogelijke interacties: Valeriaan met medicijnen
Maximale risico
Alprazolam (N05)4

0: Geen ongemak
1: Kortdurend ongemak (minder dan 2 dagen) zonder blijvende effecten
2: Langdurig ongemak (tussen 2 en 7 dagen) zonder blijvende effecten
3: Blijvende effecten of invaliditeit
4: Falen van (op korte of lange termijn) levensreddende therapie en/of overlijden

* In Nederland geen handelsvergunning toegekend.

Brontabel als csv (38 bytes)

Kruidenpreparaten met valeriaan kunnen een effect hebben op de beschikbare hoeveelheid van een gelijktijdig gebruikt geneesmiddel in het lichaam omdat ze een remmend effect hebben op cytochroom P450 (CYP)-3A4. In een onderzoek met gezonde vrijwilligers verhoogde gelijktijdig gebruik van kruidenpreparaten met valeriaan en het psycholepticum alprazolam de maximale plasmaconcentratie van alprazolam, waarschijnlijk via remming van CYP3A4. In andere onderzoeken met gezonde vrijwilligers werd echter geen remmend effect van midazolam, cafeïne, chlorzoxazone en debrisoquine op CYP-enzymen gevonden. In in vitro-experimenten werd een remmend effect op CYP3A4 gevonden, maar alleen bij hoge doseringen van het kruidenpreparaat. Het effect op CYP3A4 is klein en lijkt daarom klinisch niet relevant. Een uitzondering hierop kan gelden voor geneesmiddelen met een smal therapeutisch raam.

Daarnaast is in klinische onderzoeken beschreven dat kruidenpreparaten met valeriaan de symptomen van angst kunnen reduceren. Omdat kruidenpreparaten met valeriaan een kalmerende werking hebben, kan er mogelijk een versterkend effect optreden bij het gebruik van synthetische sedativa. Het is daarom van belang om na te gaan of de patiënt kruidenpreparaten met valeriaan gebruikt als synthetische sedativa worden voorgeschreven. Uit voorzorg wordt gelijktijdig gebruik van kruidenpreparaten met valeriaan en synthetische sedativa afgeraden.

Voor wat betreft mogelijke geneesmiddel interacties lijkt er geen reden te zijn om te adviseren het gebruik van kruidenpreparaten met valeriaan niet te starten of te stoppen in combinatie met andere geneesmiddelen, maar zoals aangegeven is voorzichtigheid geboden in combinatie met geneesmiddelen met een kalmerende werking (synthetische sedativa). In deze gevallen is extra monitoring aan te bevelen.

Referenties

 • Colalto C. Herbal interactions on absorption of drugs: Mechanisms of action and clinical risk assessment. Pharmacol Res 2010;62(3):207-227.
 • EMA-HMPC (2007). Assessment report on Valeriana officinalis L., radix. London: EMA, 29 November 2007.
 • Natural Standard.
 • SmPC Dormiplant Valeriaan, filmomhulde tabletten. 2014
 • SmPC Holland & Barrett Valeriaan, 450mg capsule. 2015
 • SmPC Lamberts Valeriaan tabletten, 2014
 • SmPC Supradyn Neuraphyt, Filmomhulde tablet. 2013
 • SmPC Valdispert Valeriaan Hop, omhulde tablet. 2018
 • SmPC Valeriaan Sandoz, omhulde tabletten. 2016
 • SmPC Valeriamed Night omhulde tablet. 2016
 • SmPC Vemedia Valeriaan 450 mg, omhulde tabletten. 2018
 • WHO (1999). WHO Monographs on Selected Medicinal Plants - Volume 1.
 • RIVM 2015. Een deel van het onderzoek naar de interacties is door het RIVM uitgevoerd in opdracht van de NVWA.