Interactie informatie voor artsen en apothekers

Ernst van mogelijke interacties: Amerikaanse Ginseng met medicijnen

Ernst van mogelijke interacties: Amerikaanse Ginseng met medicijnen
Maximale risico
Warfarine* (B01)3

0: Geen ongemak
1: Kortdurend ongemak (minder dan 2 dagen) zonder blijvende effecten
2: Langdurig ongemak (tussen 2 en 7 dagen) zonder blijvende effecten
3: Blijvende effecten of invaliditeit
4: Falen van (op korte of lange termijn) levensreddende therapie en/of overlijden

* In Nederland geen handelsvergunning toegekend.

Brontabel als csv (38 bytes)

Kruidenpreparaten van Amerikaanse ginsengwortel kunnen mogelijk de hemostase beïnvloeden door remming van de bloedplaatjesaggregatie. Gelijktijdig gebruik met andere antistollingsmiddelen zou mogelijk kunnen leiden tot een versterkt effect op de verlenging van de bloedingstijd. Dit is echter niet in klinische studies onderzocht.

Een ander interactiemechanisme is de mogelijke inductie van CYP enzymen door extracten van Amerikaanse ginsengwortel. Het exacte mechanisme is niet opgehelderd. In een klinisch onderzoek is gevonden dat Amerikaanse ginseng de plasmaspiegel van warfarine verlaagt via CYP inductie, waardoor de prothrombinetijd wordt verkort. Een klinisch relevant effect op de bloedstollingstijd is gevonden bij gelijktijdig gebruik van kruidenpreparaten met Amerikaanse ginseng en warfarine. Gezien het smalle therapeutische raam van warfarine kunnen er ongewenste effecten optreden. Warfarine is in Nederland echter niet als geneesmiddel geregistreerd.

Voor wat betreft mogelijke geneesmiddel interacties lijkt er geen reden te zijn om te adviseren het gebruik van kruidenpreparaten met Amerikaanse ginseng niet te starten of te stoppen in combinatie met andere geneesmiddelen, maar zoals aangegeven is voorzichtigheid geboden in combinatie met bloedverdunners en met geneesmiddelen met een smalle therapeutische breedte (zoals warfarine).

Referenties

  • Colalto C. Herbal interactions on absorption of drugs: Mechanisms of action and clinical risk assessment. Pharmacol Res 2010;62(3):207-227.
  • EMA-HMPC (2014). Assessment report on Panax ginseng C.A. Meyer, radix. https://www.ema.europa.eu/documents/herbal-report/final-assessment-report-panax-ginseng-ca-meyer-radix_en.pdf
  • Gardiner P, Phillips R, Shaughnessy AF. Herbal and dietary supplement-drug interactions in patients with chronic illnesses. Am Fam Physician 2008;77(1):73-78.
  • Hermann R, von Richter O. Clinical evidence of herbal drugs as perpetrators of pharmacokinetic drug interactions. Planta Medica 2012;78(13):1458-1477.
  • Hu Z, Yang X, Ho PC, Chan SY, Heng PW, Chan E, et al. Herb-drug interactions: a literature review. Drugs 2005;65(9):1239-1282.
  • Natural Standard.
  • Shi S, Klotz U. Drug interactions with herbal medicines. Clin Pharmacokinetics 2012;51(2):77-104.
  • Yuan CS, Wei G, Dey L, et al. Brief communication: American ginseng reduces warfarin's effect in healthy patients: a randomized, controlled Trial. Ann Intern Med 2004;141(1):23-27.