Interactie informatie voor artsen en apothekers

Ernst van mogelijke interacties: Danshen met medicijnen

Ernst van mogelijke interacties: Danshen met medicijnen
Maximale risico
Warfarine* (B01)3

0: Geen ongemak
1: Kortdurend ongemak (minder dan 2 dagen) zonder blijvende effecten
2: Langdurig ongemak (tussen 2 en 7 dagen) zonder blijvende effecten
3: Blijvende effecten of invaliditeit
4: Falen van (op korte of lange termijn) levensreddende therapie en/of overlijden

* In Nederland geen handelsvergunning toegekend.

Brontabel als csv (38 bytes)

Kruidenpreparaten met rode salie hebben mogelijk een effect op de bloedstolling. In klinische onderzoeken is gevonden dat kruidenpreparaten met rode salie de hemostase op verschillende manieren beïnvloeden, zoals door remming van de aggregatie van bloedplaatjes, door interferentie met de extrinsieke bloedstolling, door een antitrombine III-achtige activiteit en door het bevorderen van de fibrinolytische activiteit. Gelijktijdig gebruik van andere antistollingsmiddelen kan mogelijk leiden tot een versterkt effect op de bloedingstijd.

In vitro onderzoeken laten zien dat kruidenpreparaten met rode salie de Cytochroom P450 (CYP) enzymen 1A2, 2C9, 2E1 en 3A4 kunnen remmen. Een klinisch relevante toename van de bloedstollingstijd is gevonden bij gelijktijdig gebruik van kruidenpreparaten met rode salie en warfarine. Gelijktijdig gebruik van warfarine en kruidenpreparaten met rode salie leidde tot een verminderde klaring van warfarine door inhibitie van CYP2C9. De toename van bloedstollingstijd word waarschijnlijk ook veroorzaakt door het intrinsieke antistollingseffect van kruidenpreparaten met rode salie. Gezien het smalle therapeutische raam van warfarine kunnen er ongewenste effecten optreden. Warfarine is in Nederland echter niet als geneesmiddel geregistreerd en daarom is de kans klein dat deze interactie in Nederland optreedt.

Echter, een combinatie van kruidenpreparaten op basis van rode salie met geneesmiddelen waarbij een kleine verandering van bloedwaarden al gevolgen heeft en door CYP1A2, 2C9 en/of 2E1 gemetaboliseerd worden, kan gevoelig zijn voor een klinisch relevante interactie. In dat geval is voorzichtigheid geboden.

Voor wat betreft mogelijke geneesmiddel interacties lijkt er geen reden te zijn om te adviseren het gebruik van kruidenpreparaten met rode salie niet te starten of te stoppen in combinatie met andere geneesmiddelen, maar zoals aangegeven is voorzichtigheid geboden in combinatie met bloedverdunners en met geneesmiddelen met een smalle therapeutische breedte die door CYP1A2, 2C9 en/of 2E1 gemetaboliseerd worden.

Referenties

  • Chan K, Lo AC, Yeung JH, Woo KS. The effects of Danshen (Salvia miltiorrhiza) on warfarin pharmacodynamics and pharmacokinetics of warfarin enantiomers in rats. J Pharmacy Pharmacol 1995;47(5):402-406.
  • Chan TY. Interaction between warfarin and danshen (Salvia miltiorrhiza). Ann Pharmacotherapy 2001;35(4):501-504.
  • Hu Z, Yang X, Ho PC, et al. Herb-drug interactions: a literature review. Drugs 2005;65(9):1239-1282.
  • Natural Standard.
  • SmPC Danshen capsule. 2016. https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/smpc/h114997_smpc.pdf
  • Wu WW, Yeung JH. Inhibition of warfarin hydroxylation by major tanshinones of Danshen (Salvia miltiorrhiza) in the rat in vitro and in vivo. Phytomed 2010;17(3-4):219-226.
  • Yang AK, He SM, Liu L, Liu JP, Wei MQ, Zhou SF. Herbal interactions with anticancer drugs: mechanistic and clinical considerations. Curr Med Chem 2010;17(16):1635-1678.
  • Zhou X, Chan K, Yeung JH. Herb-drug interactions with Danshen (Salvia miltiorrhiza): a review on the role of cytochrome P450 enzymes. Drug Metab Drug Interactions 2012;27(1):9-18.
  • RIVM 2015. Een deel van het onderzoek naar de interacties is door het RIVM uitgevoerd in opdracht van de NVWA.