Interactie informatie voor artsen en apothekers

Ernst van mogelijke interacties: Geelwortel met medicijnen

Ernst van mogelijke interacties: Geelwortel met medicijnen
Maximale risico
Flurbiprofen (R02)0
Midazolam (N05)0
Paracetamol (N02)0
Sulfasalazine (A07)2
Talinolol* (C07)3
Tamoxifen (L02)4

0: Geen ongemak
1: Kortdurend ongemak (minder dan 2 dagen) zonder blijvende effecten
2: Langdurig ongemak (tussen 2 en 7 dagen) zonder blijvende effecten
3: Blijvende effecten of invaliditeit
4: Falen van (op korte of lange termijn) levensreddende therapie en/of overlijden

* In Nederland geen handelsvergunning toegekend.

Brontabel als csv (142 bytes)

Kruidenpreparaten met geelwortel kunnen een effect hebben op de beschikbare hoeveelheid van een gelijktijdig gebruikt geneesmiddel in het lichaam omdat ze de transporter BCRP remmen. In klinische onderzoeken met gezonde vrijwilligers is gebleken dat kruidenpreparaten met geelwortel de plasmaspiegels van bepaalde BCRP-substraten verhogen, bijvoorbeeld sulfasalazine.

Recent is uit klinisch onderzoek gebleken dat geelwortel de werkzaamheid van het geneesmiddel tamoxifen (gebruikt bij borstkanker) kan doen afnemen. De werkzame stof nam in een groep patiënten met gemiddeld 13 procent af, maar in sommige gevallen zelfs met meer dan dertig procent. In een aantal gevallen zakte de plasmaspiegel van tamoxifen hierdoor tot onder de minimaal benodigde grenswaarde voor werkzaamheid. Het mechanisme waardoor geelwortel de hoeveelheid werkzame stof doet verlagen is onbekend.

In patiënten met chronische myeloïde leukemie (CML) werd gevonden dat er minder resistentie tegen imatinib optrad wanneer tegelijkertijd ook kruidenpreparaten met geelwortel werden toegediend. Imatinib activeert de AKT/mTOR-signaalroute waardoor er resistentie ontstaat en de effectiviteit van het middel bij CML wordt verminderd. Kruidenpreparaten met geelwortel remmen de AKT/mTOR-signaalroute, waardoor resistentie minder snel optreedt.

Een klinisch onderzoek in gezonde vrijwilligers heeft aangetoond dat kruidenpreparaten met geelwortel de plasmaspiegels van talinolol verlagen. Het is niet bekend via welk mechanisme dit gebeurt. Talinolol is in Nederland niet op de markt en daarom is de kans klein dat deze interactie in Nederland optreedt.

Er zijn in goed opgezette klinische onderzoeken geen klinisch relevante effecten gevonden op de plasmaspiegels en metabolietpatronen van de geneesmiddelen midazolam, flurbiprofen en paracetamol als gevolg van het gelijktijdig gebruik van deze geneesmiddelen met kruidenpreparaten met geelwortel.

Voor wat betreft mogelijke geneesmiddel interacties lijkt er in het algemeen geen reden te zijn om te adviseren het gebruik van kruidenpreparaten met geelwortel niet te starten of te stoppen in combinatie met geneesmiddelen, maar zoals aangegeven is voorzichtigheid geboden in combinatie met tamoxifen en sulfasalazine.

Referenties

  • Burchert A, Wang Y, Cai D, et al. Compensatory PI3-kinase/Akt/mTor activation regulates imatinib resistance development. Leukemia 2005;19(10):1774-1782.
  • Colalto C. Herbal interactions on absorption of drugs: Mechanisms of action and clinical risk assessment. Pharmacol Res 2010;62(3):207-227.
  • EMA-HMPC (2009). Community Herbal Monograph on Curcuma Longa L., Rhizoma. https://www.ema.europa.eu/documents/herbal-report/assessment-report-curcuma-longa-l-rhizoma_en.pdf
  • Ghalaut VS, Sangwan L, Dahiya K, Ghalaut PS, Dhankhar R, Saharan R. Effect of imatinib therapy with and without turmeric powder on nitric oxide levels in chronic myeloid leukemia. J Oncol Pharmacy Practice 2012;18(2):186-190.
  • Hussaarts GAM et al. Impact of Curcumin (with or without Piperine) on the Pharmacokinetics of Tamoxifen. Cancers 2019; 11(3):403
  • Juan H, Terhaag B, Cong Z, et al. Unexpected effect of concomitantly administered curcumin on the pharmacokinetics of talinolol in healthy Chinese volunteers. Eur J Clin Pharmacol 2007;63(7):663-668.
  • Kusuhara H, Furuie H, Inano A, et al. Pharmacokinetic interaction study of sulphasalazine in healthy subjects and the impact of curcumin as an in vivo inhibitor of BCRP. Brit J Pharmacol 2012;166(6):1793-1803.
  • WHO (1999). WHO Monographs on Selected Medicinal Plants - Volume 1. http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js2200e/18.html#Js2200e.18
  • RIVM 2015. Een deel van het onderzoek naar de interacties is door het RIVM uitgevoerd in opdracht van de NVWA.