Handelsvergunning > Dossier indienen

Een geneesmiddel mag in Nederland alleen in de handel worden gebracht als hiervoor een handelsvergunning is verstrekt door het CBG. Er moet een dossier worden ingediend bij het CBG. Dit dossier moet qua inhoud en indeling aan Europees geldende eisen voldoen.